Guide: Detta handlar Köpenhamnsmötet om

Av: Olof Jönsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Syftet med klimatkonferensen är att komma fram till ett nytt avtal tänkt att minska utsläppen av växhusgaser och mildra den globala uppvärmningen.

För att ett sådant avtal ska bli verklighet måst ett antal frågor besvaras. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Fokus har listat de viktigaste punkterna.

Minskade utsläpp: Målet är att klimatgaserna ska minska så mycket att den globala medeltemperaturen inte stiger över 2° C. Därför måste de 190 länderna enas om bindande mål för exakt hur mycket utsläppen måste minskas. Enligt FN bör i-länderna minska sina utsläpp med 25-40 procent de kommande tio åren. U-ländernas krav är lindrigare.

Långsiktiga mål: Konferensen börjar den 7 december och pågår till den 18 december. Målet för de slutgiltiga förhandlingarna ligger dock lång fram i tiden. Målet har satts till år 2050 och de möjliga målen är att medeltemperaturen inte ska stiga mer än ett visst antal grader, ett annat att halten växthusgaser inte ska överstiga en viss nivå.

Hur ska det finansieras: I-länderna bör stå för merparten av kostnaderna (även i u-länderna) men exakt hur stort stödet ska vara, eller hur det ska se ut, är inte klart. Stödet kan betalas ut till exempel som bistånd eller som skatter på utsläpp.

Vilka anpassningar måste göras: Hur ska världen hantera de effekter av den globala uppvärmningen som redan inträffat och inte går att undvika. Till exempel Australien har drabbats hårt och mycket av debatten lär handla om hur de svårast drabbade länderna ska hjälpas?

Den nya tekniken: För att klimatproblemet ska lösas krävs ny teknik som både i-länder och u-länder får tillgång till. Men hur mycket pengar ska i-länderna skjuta till och hur ska frågor som patenträtten hanteras.

Skogsfrågor och markanvändning: Avskogningen är en stor fråga för länder som Brasilien och Indonesien. Färre träd tar upp mindre koldioxid och åtgärderna mot avskogning måste mätas och finansieras.

Handel med utsläppsrätter och flexibla mekanismer: Rika länder ska kunna investera i klimatarbete i fattiga länder i stället för hemma och handla med fattigare länders utsläppsrätter.

Insatser i särskilda sektorer: Mål måste sättas för minskade utsläpp inom de värsta sektorerna. Det kan handla om särskilt problematiska sektorer eller om särskilda regler för flyg och sjöfart.

Källa: DN, SvD

Publicerad: