Razzia hos oskyldig som misstänktes för barnpornografibrott

Nu varnas en polis för misstaget

En anställd vid Rikskriminalpolisens it-brottssektion upptäckte inte att IP-adressen var klassad som ogiltig.

Misstaget ledde till att en person felaktigt utsattes för en husrannsakan misstänkt för barnporrbrott.

Nu varnas polisen av personalansvarsnämnden.

Händelsen inträffade i maj förra året, skriver personalansvarsnämnden i sitt beslut från i början av juli i år.

Enligt beslutet uppmärksammade polisen inte att en IP-adress i en utredning om barnporrbrott var klassad som ogiltig hos internetoperatören.

”Aldrig hänt tidigare”

”Spårning kom därför att ske på en felaktig lP-adress, med följd att husrannsakan skedde hos och förhör hölls med en person som aldrig borde ha misstänkts för barnpornografibrott”, skriver ansvarsnämnden i sitt beslut.

Polisen själv misstänkte inte att någon felaktig IP-adress skickats med eftersom det aldrig hänt tidigare, enligt förhören.

”Felet kan inte anses ringa"

Nämnden anser att polisen varit oaktsam och delar därför ut en varning.

”Ett misstag av det slag som här är för handen kan få mycket negativa konsekvenser för den som blir felaktigt misstänkt och skadar dessutom allmänhetens förtroende för Polisen i stort”, skriver nämnden.

”Felet kan inte anses ringa”, skriver nämnden.

Beslutet kan överklagas.

Aftonbladet har förgäves sökt polisen och dennes chef för en kommentar.

Publisert: