Blåfingrade irakier röstade om författning

NYHETER

Valet kunde genomföras nästan utan störningar

Foto: stort säkerhetspådrag Amerikanska soldater på vakt utanför en vallokal i Bagdad, Irak. Säkerhetspådraget är stort inför dagens folkomröstning där det irakiska folket ska säga ja eller nej till den nya grundlagen.

ARBIL

I stark hetta mitt under fastemånaden ramadan gick irakierna till vallokalerna på lördagen för att säga sin åsikt om förslaget till ny författning.

Cirka 10 miljoner av de 15,5 miljoner röstberättigade irakierna uppgavs ha deltagit.

Det är en framgång för USA och den provisoriska irakiska regeringen att folkomröstningen kunde genomföras i stort utan störningar. Om det i början av veckan dödades 20 eller 30 människor varje dag såg dödssiffran denna dag ut att stanna vid sex, och då i attacker som kanske inte ens var direkt kopplade till valet.

FN-representanten Carina Perelli i Bagdad tog fasta på den relativa friden i sitt valbetyg:

– I det stora hela, om man jämför med (parlamentsvalet i) januari har det varit otroligt lugnt, sade Perelli enligt Reuters.

Bläckfärgat

Säkerhetsarrangemangen var enorma, med en kvarts miljon soldater som vakter vid vallokalerna eller beredda att ingripa mot attentatsmän. Inga privatbilar tilläts på gatorna. De tre skolor/vallokaler i Arbil som jag besökte omgavs av flera ringar cementklossar och andra hinder, och bevakades av polis och militär på gator och hustak. Alla väljare visiterades grundligt innan de fick ett finger bläckfärgat för att inte kunna rösta igen, och kryssade för sitt ja eller nej.

Där i kurdiska Arbil fanns bara ja-röster om man talade med dem som kom ut. Om någon verkligen röstade nej berättade han det inte.

I delar av den så kallade sunnitriangeln röstade folk dock inte, både beroende på våldsdåd och på att myndigheterna tycktes ha struntat i att inrätta vallokaler på vissa orter där nejsidan är stark.

Olika valdeltagande

Snedfördelningen syntes i valdeltagandet, som enligt medieuppgifter på kvällen blev över 66 procent i många av de 18 provinserna, medan bara cirka 30 procent uppges ha röstat i de mest skeptiska områdena.

Författningen är verkligen en kompromiss som ger alla grupper i Irak någonting; särskilt gynnade blir kurderna genom att deras självstyre godkänns i författningen. Den enda folkgruppen med många nejsägare är sunni. De utgör 20 procent av befolkningen och har dominerat landet i decennier. I den nya författningens Irak förlorar de sina privilegier till folkmajoriteten och främst shiamuslimerna, vilka utgör 60 procent.

Nu inleds en ny period i USA:s försök att bygga en livskraftig stat av ruinerna efter Saddamdiktaturen. Om författningen som väntat godkänns möjliggör den ett parlamentsval i december; sedan står det inte på innan Italien och Storbritannien tar hem sina soldater och USA väsentligt minskar sin styrka som nu omfattar 140000 man.

För det ögonblick närmar sig då det nykonstruerade Irak måste stå på egna ben.

Fakta/ Folkomröstningen

Läs också

Stefan Hjertén/TT