Sharon opererad igen

NYHETER

Del av mag-tarmkanalen avlägsnades akut

Operationen på lördagen höll på i fyra timmar.

Sharon får nu intensivvård.

Hans tillstånd betecknas som kritiskt men stabilt och inte direkt livshotande.

Foto: AP
Israels premiärminister Ariel Sharon på sitt kontor i Jerusalem 12 december 2005.

Sharon, som fyller 78 år i februari, opererades på Hadassahsjukhuset i Jerusalem efter att läkare upptäckt misstänkt vävnadsdöd på grund av cirkulationsrubbningar i mag-tarmkanalen.

- När vi beslutade att operera var tillståndet livshotande, sa Shlomo Mor-Yosef, chef för sjukhuset vid en presskonferens på lördag eftermiddag.

I samband med operationen togs cirka en halvmeter av mag-tarmkanalen bort. Sharon får nu intensivvård.

Infektion

- Problemen upptäcktes igår efter en röntgenundersökning. Läget är nu kritiskt men stabilt. Man hittade inga tecken på inre blödningar och problemet kan ha orsakats av en infektion eller dålig cirkulation.

Enligt ansvariga på Hadassah är det stora problemet att Sharon fortfarande är djupt medvetslös.

- Det har inte varit några förändringar i medvetandegrad de senaste tio dagarna. Och det stora problemet är att Sharon fortfarande är djupt medvetslös.

Stroke i december

Ariel Sharon har nu vårdats på Hadassah i 39 dagar.

Han drabbades av en första stroke den 18 december, men återhämtade sig då och kunde lämna sjukhuset efter bara några dagar.

Den 4 januari fördes han åter akut till sjukhus med en massiv hjärnblödning, eventuellt orsakad av de blodförtunnande mediciner han ordinerades i samband med slaganfallet i december.

Sharon har enligt uppgifter inte varit kontaktbar och befunnit sig i olika grader av medvetslöshet sedan den 4 januari.

En undersökning av hans hjärna tidigare den här veckan visade att hans tillstånd fortfarande är allvarligt, men stabilt.

Tidigare artiklar

Johanna Melén, Caroline Olsson