Fler kan ha smittats av fågelinfluensa

Publicerad:
Uppdaterad:

Viruset kan drabba andra delar av kroppen, visar ny forskning

Fågelinfluensan kan ha smittat fler människor än man hittills har trott.

En ny forskningsrapport tyder på att viruset kan angripa alla delar av kroppen, inte bara andningsvägarna.

Men det har läkarna hittills missat.

Forskningsrapporten, som publicerades i New England Journal of Medicine på torsdagen, rör två små vietnamesiska syskon som i fjol blev inlagda på sjukhus med mag-tarminflammation respektive akut hjärninflammation – två åkommor som är vanliga i Vietnam. Däremot hade de inte de andningsproblem som anses typiska för fågelviruset H5N1.

Men den fyraårige pojken hade spår av H5N1-virus såväl i avföringen och blodet som i näsan och vätskan runt hjärnan, visade laboratorieresultaten. En rapport om detta skickades till den brittiska forskningsstiftelsen Wellcome Trust. ”Dessa rön tyder på att H5N1 kan angripa alla delar av kroppen, inte bara lungorna”, skrev Wellcome Trust i ett pressmeddelande.

Väckarklocka

Pojkens nioåriga syster avled i februari i fjol och misstänks också ha varit smittad av fågelvirus.

Forskningsrapportens huvudförfattare är Oxfordvirologen Menno de Jong, som är verksam vid Sjukhuset för tropiska sjukdomar i Ho Chi Minh-staden i södra Vietnam. Han tycker att läkarna ska se de nya rönen som en väckarklocka.

– När någon lider av vilken allvarlig åkomma som helst bör vi överväga om fågelinfluensa kan vara orsaken, säger han.

– Den kan gå att behandla, men man måste ingripa i ett tidigt skede. Därför är det livsviktigt att man har klart för sig hela spektrum av symptom på nya sjukdomar som fågelinfluensan.

Virus anpassar sig

– Det verkar som om detta virus successivt anpassar sig till alltfler däggdjur, påpekar de Jong.

Syskonparet i Vietnam bodde tillsammans med föräldrarna i ett rum. Trångboddhet tillsammans med dåliga sanitära förhållanden ger utomordentliga förutsättningar för att virus ska överföras mellan människor. Hur de båda barnen smittades är dock oklart enligt forskarna. Det är känt att fågelinfluensa kan överföras från fjärderfän till människor. Men det har klarlagts att det inte fanns några smittade ankor eller höns i närheten av syskonens hem i södra Vietnam. Och föräldrarna var inte smittade.

Brukade bada i kanal

Däremot är det känt att flickan brukade bada i en kanal i närheten där det kan ha funnits ankor. Enligt färska forskningsrön kan vattnet kontamineras under sådana förhållanden.

Fågelinfluensan uppmärksammades på allvar i slutet av 2003 och orsakade panikstämning på många håll.

Det som allra mest oroar forskarna är att fågelviruset kan blanda sina gener med något annat influensavirus och börja spridas från människa till människa. Det skulle bli ett virus som inte bara är oerhört smittsamt utan också mycket dödligt. Av de människor som man hittills vet har insjuknat i fågelinfluensa har 80 procent avlidit.

Ett muterat fågelvirus skulle med nutida kommunikationer kunna spridas över hela världen på några dagar.

TT-AFP

Publicerad: