Svenskar uppmanas använda mobil sparsamt

NYHETER

Efter fler tumörlarm – nu startar Strålskyddsinstitutet kampanj

I Australien har sju personer i ett hus med mobilsändare på taket fått hjärntumör.

En svensk forskningsrapport visar ökad risk för tumörer vid lång tids mobilanvändning.

Strålskyddsinstitutet tror inte att sändaren orsakat tumörerna, men planerar en kampanj för försiktigare mobilhantering.

I början av maj kom nyheten att sju personer i Melbourne som jobbade överst i ett höghus med mobilsändare på taket fått hjärntumör. Men experten Lars Mjönes på Statens strålskyddsinstitut (SSI) tror inte på något samband.

– Inga vetenskapliga resultat tyder på att den svaga exponeringen för elektromagnetiska fält skulle kunna orsaka tumörer. Om mobilbasstationer vore så cancerframkallande skulle vi ha en epidemi av hjärntumörer över hela världen, säger han.

Oroande perspektiv

Mjönes menar att användningen av själva mobiltelefonerna i stället ger större anledning till försiktighet. Enligt SSI finns ett möjligt samband med en godartad tumör på hörselnerven. Kjell Hansson Mild vid Arbetslivsinstitutet i Umeå har nyligen tillsammans med forskarkollegan Lennart Hardell i Örebro dessutom påvisat en risk för hjärntumör vid lång tids mobilanvändning.

– Om du har använt telefonen över 2000 timmar totalt så har du en klar riskökning, säger Hansson Mild.

Sambandet var tydligast med gamla NMT-900-telefoner, vars nät stängdes 1999. Men en riskökning finns också med GSM-telefoner och trådlösa telefoner. Eftersom det tar flera år att utveckla en hjärntumör öppnar det oroande perspektiv framåt, särskilt som riskökningen var störst för den som börjat använda mobilen som barn eller tonåring.

Ingen åldersgräns

Moderaten Anne Marie Brodén har i riksdagen nyligen ställt en fråga om åldersgräns för mobiler.

– Jag tycker att man ska ta det här på allvar. Om tio år kanske vi frågar oss varför vi inte gjorde mer för att skydda oss, säger hon till TT.

Miljöminister Lena Sommestad svarade att någon åldersgräns inte är motiverad. Men i SSI:s försiktighetsregler nämns barn och ungdomar som den mest angelägna gruppen.

Att använda handsfree och lågstrålande telefoner är ett par av de råd som SSI vill sprida i en kommande kampanj ihop med Konsumentverket. Bland annat vill man nå ut till försäljningsställen för mobiltelefoner.

Läs också:

Fakta: Handsfree

Peter Palmkvist/TT