Fällda – men inte för mord

NYHETER

Mamman och styvpappan fick 10 års fängelse i dag

1 av 2 | Foto: dom: grovt vållande till annans död Bobbys mamma Niina Äikiä, 31, och styvpappan Eddy Larsson, 40, fälldes i tingsrätten i dag.

EKSJÖ/STOCKHOLM

Bobbys mamma Niina Äikiä, 31, och styvpappa Eddy Larsson, 40, dömdes i morse till tio års fängelse av Eksjö tingsrätt.

De har gjort sig skyldiga till mycket grova brott präglade av oerhörda grymheter och tortyr.

Tingrätten gick på kammaråklagaren Erik Handmarks linje och dömde paret till långa fängelsestraff för omfattande brottslighet.

Båda anses vara lika skyldiga. Mamman har godtagit och understött gärningarna.

Erik Handmark är nöjd efter domen, men konstaterar att han måste läsa den ordentligt innan han kan avgöra om den ska överklagas.

–Jag tyckte att de skulle ha synnerligen långa fängelsestraff. Och det är ungefär det här, säger han.

Eddy Larsson och Niina Äikiä döms för mycket omfattande brottslighet – dock inte för mord.

Rättens ordförande lagman Christer Norberg motiverar varför paret inte döms för mord och livstids fängelse:

Fick maxstraff

– Tio år är maxstraffet för grov misshandel och det har rätten gått på. Alternativet mord på grund av likgiltighet, det så kallade likgiltighetsuppsåtet, är inte fullt ut gällande, säger han.

Rätten menar att paret trots allt försökte värma upp Bobby sedan han legat naken i snön och att de också gjorde vissa återupplivningsförsök. Det var således inte parets uppsåt att beröva Bobby livet.

Ändå blev det så.

Eddy Larsson och Niina Äikiä döms på sex punkter: grov misshandel och grovt vållande till annans död, grovt falsk larm, olaga frihetsberövande, brott mot griftefriden, grovt olaga tvång och medhjälp till brott.

Grov misshandel

I domskälen anför tingsrätten att de vid upprepade tillfällen har utsatt Bobby för grov misshandel och olaga former av förnedrade tvång för att slutligen vålla hans död.

Efter det att pojken har dött har de gömt undan hans kropp för att därefter sänka den i sjön.

De har också falskeligen anmält Bobby som försvunnen och därigen i onödan förorsakat mycket omfattande insatser för att spana efter honom.

Tingsrätten ser oerhört allvarligt på brotten och skriver i domen:

”Brotten mot Bobby har präglats av stor grymhet och har haft rent tortyrliknande inslag. De framstår som alldeles särskilt hänsynslösa mot bakgrund av att Bobby lidit av en utvecklingsstörning som har medfört att han har haft ett mycket stort behov av kärleksfull omvårdnad och tillitsfullt bemötande och har helt saknat möjlighet att värja sig mot angrepp från personer i sin omgivning”.

I en mycket engagerat skriven dom konstaterar tingsrätten att ”det är i själva verket svårt att föreställa sig fysiska och psykiska övergrepp mot ett barn som kan vara mera hänsynslösa än de som Eddy Larsson och Niina Äikiä utsatt Bobby för”.

”Skrämmande”

Tingsrätten har funderat mycket på varför Bobby utsattes för grymheterna. Och skriver:

”Det är svårt att bilda sig en uppfattning om detta, det går dock som en röd tråd genom utredningen att Bobby har utsatts för övergreppen som bestraffningar för vad som har uppfattats som dåligt uppträdande hos honom och således har utgjort en del i ”uppfostran” av honom. Detta gör inte övergreppen mindre skrämmande”.

Båda har deltagit i övergreppen på ett sådant sätt att de ska bedömas som gärningsmän med lika stor skuld.

”De förstod inte”

På åtalspunkten sex, grovt falskt larm, döms dock mamman bara för medhjälp.

I slutpläderingarna i tingsrättsförhandlingarna yrkade parets försvarsadvokater på friande domar.

De hävdade att paret inte förstod hur allvarligt Bobbys tillstånd var den kväll han dog.

Styvpappans försvarare Per Oehme framförde teorin att Bobby dog av ett epileptiskt anfall.

Styvpappan överklagar

Oklart om mamman överklagar

Niina Äikiäs advokat Anders Berggren säger till Aftonbladet att han anser att domen var alltför hård.

Anette Holmqvist, Ebba von Essen