Guantanamo-fångars namn måste lämnas ut

NYHETER

Nyhetsbyrå har begärt att få se alla namn

San Juan, Puerto Rico (TT-AP)

En federal domare i USA har beslutat att försvarshögkvarteret Pentagon måste offentliggöra namnen på hundratals fångar som hålls på Guantanamo-basen på Kuba.

Handlingarna har begärts ut av nyhetsbyrån AP.

En del av de hundratals fångar USA håller på militärbasen har varit fängslade i fyra år, ända sedan USA efter attentaten i New York drog i gång det som kallats kriget mot terrorismen.

Hittills har få av namnen offentliggjorts; det är främst genom rättstvister som startats av anhöriga som det blivit känt vilka fångarna är.

Förhörsprotokoll

Domstolsbeslutet, fattat av distriktsdomaren JedS Rakoff i New York, går ut på att försvaret måste tillåta insyn i förhörsprotokoll där också namnen på 317 förhörda framgår. Bland dessa finns både personer som släppts och sådana som ännu hålls fängslade.

I fråga om 241 andra fångar finns inga sådana protokoll eftersom de vägrat att låta sig förhöras.

På handlingar från Guantanamo Bay som lämnats ut tidigare har uppgifter om de förhördas identitet varit sekretessbelagda.

När försvaret nu har meddelat att Rakoffs dom – som ursprungligen avkunnades den 23 januari – inte kommer att överklagas har domaren gett order om att handlingarna ska lämnas ut senast den 3 mars.

Saknar besked

Just nu finns enligt AP omkring 490 fångar på basen som anklagas för att ha kopplingar till terrornätverket al-Qaida eller till talibanrörelsen i Afghanistan. I de flesta fallen har amerikanska myndigheter inte gett besked om vad de misstänks för, och kritiken från människorättsorganisationer, jurister och andra är skarp.

– Det finns fortfarande folk där som inte har tillgång till advokat, och vi vet inte vilka de är. Vi betraktar dem som försvunna, säger Michael Ratner, ordförande i organisationen Center for Constitutional Rights i New York, som företräder omkring 200 fångar.

– Regeringen har försökt behålla Guantanamo som ett svart hål ända sedan lägret öppnades, säger Jonathan Hafetz vid New York-universitetets juridiska fakultet.

I behandlingen inför distriktsdomstolen hävdade regeringen att fångarna och deras anhöriga riskerade hämndattacker om identiteterna lämnades ut.

TT-AP