Är gripandet ett brott mot svensk lag?

NYHETER

Är det lagligt för utländska privatstyrkor att agera i Sverige?

- Ja, enligt kammaråklagaren Gunnar Fjaestad.

- Nej, säger Ove Bring, expert i folkrätt.

Så reagerade ledamöter

i justitieutskottet på

utpressnings-

gripandet:

Så reagerade ledamöter i justitieutskottet på utpressnings-

gripandet:

Foto: omtvistad handling En polsk insatstyrka beordrades till Sverige och i går grep de tre personer som misstänks ha utpressat en affärsman. Huruvida det är tillåtet enligt svensk lag eller inte diskuteras nu.

Meningarna om huruvida den polska insatsstyrkans agerande strider mot svensk lag går i sär.

Kammaråklagaren vid Stockholms tingsrätt Gunnar Fjaestad valde att släppa de fem medlemmarna i den polska insatsstyrkan efter förhöret. Misstanke om olaga frihetsberövanden kvarstår, men kommer att skrivas av senare.

Får vem som helst leka polis i Sverige?

- Nej, men det har de kanske inte gjort. Om du hamnar i trångmål, får jag hjälpa dig genom att gripa den som misshandlar dig eller stjäl från din villa, säger Gunnar Fjaestad.

Ringde till polisen

- Då gör man ett så kallat envarsgripande. De här personerna har kommit från ett annat land och var under ledning av en person. De har uppfattat att målsägande varit utsatt för utpressning och under ett akut hot. Därför har de ingripit. Det är samma sak som att gripa en tjuv som stjäl från en villa.

Enligt Gunnar Fjaestad agerade den polska insatsstyrkan riktigt eftersom de ringde polisen omedelbart när de ingripit.

- Sen visste polisen också om att de var här och vad de hade för uppdrag, nämligen att skydda målsägande. De hade talat om det för polisen.

Ove Bring, professor i internationell rätt, håller inte med.

"Mycket märkligt"

- Jag tycker att det är mycket märkligt att de fick agera så, eftersom svenska medborgare inte får ha egna medborgargarder och egen polisverksamhet. I Sverige får man ingripa i nödsituationer och hjälpa någon som till exempel blir slagen på gator och torg. Men detta verkar vara planerat från utlandet. Den killen har anlitat en styrka som kommer hit och gör det som endast svenska polisen har befogenhet att göra. Det måste vara i strid med den svenska lagstiftningen och även det som utlänningar får göra på svenskt territorium.

Men polisen förvarnades om styrkans agerande?

- Polisen får inte överlåta sitt eget uppdrag till utländska detektivbyråer. Detta är mycket märkligt. Svenska polisen måste ta eget ansvar, säger Ove Bring.

Så säger lagen om envarsgripande:

Experterna svarar:

Tidigare:

Mira Micic