Mirakelmedicin ger hopp mot hudcancer

Professor: Har helt ändrat utsikterna för patienterna

En ny effektiv medicin mot hudcancer väcker hopp.

Den tidigare USA-presidenten Jimmy Carter, 91, är en av dem som provat preparatet och nu är helt fri från tumörer.

– Behandlingen är avsevärt bättre och har helt ändrat utsikterna för patienterna, säger professor Johan Hansson, en av Sveriges främsta forskare på området.

Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. Varje år får uppåt 3 400 personer diagnosen, varav runt 500 dör.

Chansen att överleva är dock betydligt bättre i dag än för bara några år sedan, då det i princip bara fanns cellgifter att ta till om cancern spridit sig.

– De var ineffektiva och gav i princip ingen extra över­levnad på lång sikt. Färre än tio procent levde efter tre år, berättar Johan Hansson på Karolinska institutet i Stockholm.

Med immunterapi och nya målsökande behandlingar som dykt upp de senaste åren har förutsättningarna förändrats radikalt. Numera klarar sig dubbelt så många förbi treårsgränsen.

”Gått väldigt snabbt”

– Från stiltje i nästan 30 år går utvecklingen nu väldigt snabbt, vilket helt ändrat utsikterna för att behandla patienterna framgångsrikt. I dag kan vi helt ärligt säga till våra patienter att det finns behandlingar som ökar överlevnaden även på lång sikt, säger han och har stora förväntningar på de två läke­medel som godkändes i Europa i somras.

Det handlar om en helt ny sorts läkemedel.

– De är snabbare och mer effektiva. Avsevärt bättre än första generationens immun­terapier, utan att ge fler biverkningar. Det är väldigt glädjande, säger Johan Hansson som är övertygad om att överlevnaden kommer att öka ytterligare.

Särskilt när de kombineras med äldre preparat. Flera sådana studier pågår redan.

– Det är inte omöjligt att hälften av dem som drabbas i dag överlever, säger han.

Trodde det var kört

Jimmy Carter, 91, trodde det var kört när han fick diagnosen i augusti: Malignt melanom med spridning till hjärnan i form av fyra små tumörer. Läkarna opererade bort en bit av levern, strålade honom och gav honom ett av de nya läkemedlen Keytruda.

En gång var tredje vecka har han sedan dess injicerat den nya immunbehandlingen.

Att han skulle bli fri från den aggressiva hudcancern trodde han aldrig, men nu är han det.

En hjärnröntgen som nyligen gjordes visar att tumörerna som syntes tidigare i höstas nu är borta.

I alla landsting

”Första gången jag gjorde datortomografi av min hjärna, syntes fortfarande fyra fläckar, men de svarade på behandlingen. När jag gick dit igen denna vecka hittade de ingen cancer alls”, säger han i en video som lagts ut på Twitter.

Han är inte ensam. I de studier som gjorts har resultaten varit så bra att läkemedelsmyndigheterna både i USA och Europa snabbat på godkännandeprocessen. I somras kunde därför både Keytruda och konkurrenten Opdivo godkännas i Europa.

– De anses likvärdiga både när det gäller effekt och biverkningar, säger Johan Hansson och tillägger att alla landsting nu rekommenderas att använda de nya läkemedlen.

Kan hjälpa mot flera sorters cancer

De nya läkemedlen är så kallade PD1-hämmare. Det är en helt ny klass av läkemedel som blockerar bindningen av PD1-proteinets så kallade ligander vilket gör att tumörerna inte längre kan ”gömma sig” för kroppens immunförsvar.

Eftersom det är en generell mekanism testas preparatet mot flera olika cancertyper som icke-småcellig lungcancer, njurcancer, huvud-halscancer, lymfom och meta­staserad malignt melanom, det vill säga spridd hudcancer.

Hittills finns två PD1-hämmare god­kända mot spridd hudcancer. Dels MSD:s Keytruda (pembrolizumab), dels Bristol-Myers Squibbs Opdivo (nivolumab).

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN