Röda Korset dömer ut regeringsförslag

NYHETER

Röda Korset sågar regeringens förslag att införa tidsbegränsade uppehållstillstånd och dessutom minska möjligheterna till anhöriginvandring.

– Detta riskerar att bryta mot Sveriges folkrättsliga principer och får stora humanitära konsekvenser. Det handlar om liv och död, säger Ulrika Årehed Kågström, hjälporganisationens generalsekreterare, till Svenska Dagbladet.

Regeringsförslagen finns i ett utkast till lagrådsremiss som Röda Korset nu besvarat. En stor del av organisationens kritik riktas mot att rätten till familjeåterförening inte finns kvar.

– Sverige gör så att människor tvingas sätta sina barn på livsfarliga båtar på Medelhavet. Vi har redan sett hur många barn drunknat, säger Årehed Kågström till tidningen.

Vill minska antalet asylsökande

Förslaget om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige är ett sätt att minska antalet asylsökande till Sverige och att anpassa de svenska asylreglerna till EU:s miniminivå, enligt regeringen.

Förslaget tar upp tidsbegränsade uppehållstillstånd i stället för permanenta tillstånd och begränsar rätten till anhöriginvandring. Regeringen vill skärpa försörjningskraven och ta bort möjligheten att bevilja uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande, kvotflyktingar undantagna, samt att beviljat tillstånd på grund av ”synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter”, enligt förslaget.

”Anställning mer betydelsefullt än graden av skyddsbehov”

Ulrika Årehed Kågström på Röda Korset är särskilt kritisk mot den delen av förslaget som syftar till försörjningskraven.

– Anställning kommer att vara mer betydelsefullt för ett permanent uppehållstillstånd än graden av skyddsbehov. Ensamkommande barn kommer att känna sig tvingade att börja arbeta i stället för att gå i skolan och läkare tvingas ta ett enkelt jobb i stället för att ta ett snabbspår och validera sin utbildning, säger hon till Svenska Dagbladet.

Enligt Migrationsverkets statistik sökte drygt 160 000 människor på flykt asyl i Sverige 2015.

Lagen ska gälla i tre år och föreslås träda i kraft den 31 maj 2016.