Lägre sjukfrånvaro bland personalen

NYHETER

Men oppositionen vill avbryta projektet - det är för dyrt

1 av 3 | Foto: Piggare, gladare och friskare med sextimmarsdag Besma Dhouibi, 36, och Carina Dahl, 50, är två av alla de undersköterskor på Svartedalens äldreboende som sedan ett år prövar på sextimmarsdag till full lön.

Minskad sjukfrånvaro är en av vinsterna med sextimmarsdagen, visar utvärderingen.

Samtidigt kostar projektet extra pengar eftersom fler undersköterskor måste anställas.

Oppositionen i Göteborg vill därför avbryta försöket vid Svartedalens äldreboende.

Följeforskaren Bengt Lorentzon vid Pacta Guideline utvärderar kontinuerligt pilotprojektet med sextimmars arbetsdag bland undersköterskorna på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Det startade för ett år sedan och ska pågå året ut.

Syftet med försöket är att undersöka hur reducerad arbetstid påverkar hälsan och livskvaliteten hos undersköterskorna, om det ger fler jobb och om det uppstår samhällsekonomiska effekter för andra aktörer.

Den första delrapporten "Sex månader med sex timmar" visar på flera fördelar.

– Trenden är att i försöket så minskar sjukfrånvaron, medan den ökar bland undersköterskorna i Göteborgs stad. Den relativa sjukfrånvaron har minskat med tio procent bland undersköterskorna vid Svartedalens äldreboende - medan den ökat med tio procent bland undersköterskorna i Göteborgs stad, säger Bengt Lorentzon.

Bättre hälsa och lugnare

Svartedalens undersköterskor upplever även förbättrad hälsa och skattar sin hälsa som 20 procent bättre, än undersköterskorna vid ett jämförelseboende i Göteborgs stad.

De känner sig gladare, piggare, har mer energi, är mer aktiva och känner mindre stress.

– Att känna sig lugn är ju bra för alla, men för undersköterskorna är det särskilt viktigt. Om de är stressade så blir ju även hyresgästerna stressade. När personalen är lugnare så blir det bättre kvalitet för hyresgästerna, säger Bengt Lorentzon.

Lägre sjukfrånvaro ger även bättre kontinuitet.

– För hyresgästerna innebär det högre kvalitet, säger han.

En av de stora vinsterna är, enligt Lorentzon, att undersköterskorna infört fler aktiviteter för de boende. Det rör sig om ett tiotal aktiviteter som promenader, utevistelse och högläsning.

Vill avbryta försöket

Numera finns det 64 procent fler aktiviteter på Svartdalen än på jämförelseboendet.

– Man kan ju fråga sig hur det kan komma sig, för det finns ju inte fler arbetstimmar i försöket än tidigare. Utan detta beror på att undersköterskorna har mer energi nu och mer utrymme för att göra dessa aktiviteter, säger Bengt Lorentzon.

Även på fritiden känner undersköterskorna mer ork och har mer tid för sina barn.

Oppositionen i Göteborgs stad vill dock avbryta projektet eftersom man anser att det blir för dyrt. Tidigare finansierades det centralt av kommunen. Men för 2016 måste stadsdelsnämnden i Västra Hisingen själv bekosta försöket med åtta miljoner kronor.

Två politiker från moderaterna lämnade därför en motion till kommunfullmäktige i april om att omgående avsluta projektet. Ärendet är dock bordlagt till sammanträdet i maj.

ARTIKELN HANDLAR OM

Göteborg

Hisingen