Ännu en friande dom för terrorresa

NYHETER

En 25-årig man – den förste som åtalats i Sverige för att ha påbörjat en terrorresa – frias även av Svea hovrätt. Detta trots att rätten tror att han faktisk skulle ansluta sig till en terrorgrupp.

25-åringen greps på en flygplats i Turkiet på väg till Syrien och i hans bagage hittades bland annat en skyddsväst. Enligt åklagaren var mannens syfte att ansluta sig till den terrorklassade gruppen Nusrafronten för att begå terrorbrott. Till åklagarens bevisning hörde bland annat vittnesuppgifter och foton som relaterade till islamistisk terror.

25-åringen har hela tiden hävdat att resans syfte var att hjälpa människor på plats.

Friades i somras

Tingsrätten friades i somras mannen från brott med hänvisning till att det inte var bevisat vad han skulle göra i Syrien. Svea hovrätt skriver i sitt pressmeddelande att utredningen talar för att han faktiskt tänkte söka upp och ansluta sig till Nusrafronten. Men däremot anser man inte att det är bevisat att han hade för avsikt att begå terroristbrott och därmed faller hela åtalet.

Redan när tingsrättens friande dom föll i somras konstaterade åklagaren Agnetha Hilding Qvarnström att det är svårt att bevisa syftet med någons resa. Hon konstaterade också att varken själva resandet eller ett eventuellt sympatiserande med en terrororganisation är olagligt.

Ska medlemskap kriminaliseras?

Mark Klamberg, lektor och docent i folkrätt vid Stockholms universitet, sade vid samma tillfälle till TT:

– Om den här domen står sig tror jag politikerna kommer ställa sig frågan om man ska kriminalisera medlemskap i terrorklassade organisationer.

TT