Resenärer får inte fri avbokning till zikadrabbade Miami

1 av 4
NYHETER

Amerikanska myndigheter har utfärdat resevarningar till gravida kvinnor sedan man påträffat nya fall av lokalt spridd zikasmitta i turistorten Miami Beach i Florida.

Trots det kan svenska resenärer som vill avboka sin resa på grund av oro inte räkna med att få sina pengar tillbaka.

Tipsa | Aftonbladet

Det är i den populära stadsdelen South beach i Miami i Florida som amerikanska myndigheter nu hittat fem nya fall av det myggspirdda viruset zika, som kan orsaka fosterskadan mickrocefali hos gravida. Tidigare har 35 fall av lokal smitta rapporterats i delstaten och de nya fallen tyder enligt myndigheterna på att smittan nu sprids lokalt.  

Får pengarna tillbaka

Miami har på senare år kommit att bli ett av världens mest populära resmål och lockar årligen tusentals svenskar. Men trots att de amerikanska myndigheterna gått ut och varnat gravida för att resa till området får svenska resenärer som vill avboka sin resa på grund av oro inte garanterat tillbaka sina pengar, vilket SVT Nyheter var först med att rapportera om.

I nuläget är det enbart SAS som gör ett undantag för gravida - och då mot uppvisande av läkarintyg.

– Har man en bokad resa hos oss, antingen till Florida eller något av de andra zikadrabbade områdena, så har man rätt att avboka sin biljett och få pengarna tillbaka, säger Karin Nyman, kommunikationsdirektör på SAS och tillägger att endast ett fåtal resenärer har utnyttjat detta.

Inte gjort några förändringar

Norwegian låter dock inte sina resenärer avboka kostnadsfritt utan hänvisar till gällande avbokningsregler.

– Är man gravid har man rätt att boka om till en annan destination utan kostnad oavsett vilken biljett man har bokat. Detta gäller även resesällskapet som bokat på samma bokningsnummer. Vill man avboka sin biljett hänvisar vi i stället till försäkringsbolaget, säger informationschefen Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Charterbolagen Apollo och Ving hänvisar till UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har samma av- och ombokningsregler som tidigare.

– Vi har inte gjort några förändringar utan det är samma avbokningsregler som i vanliga fall. Man har inte rätt att ändra en resa bara för att man är orolig. Men om något förändras och Folkhälsomyndigheten avråder från resor dit så kommer vi att titta över våra villkor,säger Ann-Sofie Olsson, pressinformatör på Apollo.

UD avråder inte

På UD har man inte ändrat sina reserekommendationer på grund av de nyupptäckta zikafallen.

– Vi har ingen avrådan från att resa vare sig till USA eller Florida på grund av något zikavirus. Samma sak gäller även för gravida. Dock uppmanar vi resenärer till sådana områden att kontakta hälso- och sjukvården om man är orolig och hålla sig informerade och följa råd om smittorisker i andra länder, säger Miriam Mannbro på UD press.

Anders Tegnell, Statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, säger att man ger samma råd gällande Florida som andra zikadrabbade områden.

– Är man inte gravid är det inga problem men om man är gravid eller planerar att bli det så bör man prata med sin läkare om det är lämpligt att resa dit eller om  man ska välja ett annat resemål.

Bör man som gravid vara orolig?

– Om man är gravid eller planerar att bli det bör man ha en kontakt med sin läkare och fundera på om det är lämpligt att åka till de här områdena. Som gravid bör man undvika område där man hittat zikavirusinfektion då det är en onödig risk att ta och som gravid finns det ingen anledning att ta onödiga risker.

För att hålla sig uppdatera med de senaste rekommendationerna hänvisas resenärer att ta del av information på Folkhälsomyndighetens hemsida.