Fyra av tio svenskar känner inte någon invandrare

NYHETER

Fyra av tio svenskar känner inte någon invandrare från ett utomeuropeiskt land.

Det framkommer i en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Svenska Dagbladet.

Samtidigt vill fler ändra regler och lagar så att färre flyktingar får uppehållstillstånd.

Hela 40 procent av befolkningen känner inte någon person som invandrat från ett utomeuropeiskt land. Det visar en ny Sifo-undersökning som Svenska Dagbladet har beställt. Bland män är siffran 44 procent och bland kvinnor något lägre: 36 procent.

Samtidigt anser tre fjärdedelar av befolkningen att integrationen i Sverige fungerar dåligt, skriver tidningen.

I undersökningen har man ställt frågan ”Hur bra tror du att Sverige klarar att integrera de flyktingar som anlänt under de senaste två åren?”. 41 svarade ”mycket dåligt” och 36 procent tror att Sverige kommer klara mottagandet ”ganska bra”. Endast 1 procent av de svarande uppgav att de tror att det kommer gå ”mycket bra”. 11 procent svarade också ”ganska bra”.

En tidigare Sifo-undersökning visar också ett ökat motstånd mot ett svenskt flyktingmottagande. Nästan hälften av svenskarna, 46 procent, uppgav i november att de vill att lagar och regler ändras så att färre flyktingar än i dag får upphållstillstånd. Resultatet skiljer sig markant från när Sifo ställde samma fråga i september i fjol, skriver SvD. Då var motsvarande siffra 29 procent.