Så påverkar invandringen resultaten i skolan

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Skolverkets rapport om Pisa: Beror mest på andra orsaker

1 av 2

22 procent av elevernas försämrade  Pisa-resultat  i matte och läsförståelse beror på att eleverna har utländsk bakgrund, enligt Skolverket.

Samtidigt konstaterar man att nedgången mestadels beror på andra orsaker än den ökade invandringen.

”Vi kan konstatera att på det stora hela så är resultatutvecklingen lika negativ för elever med och utan utländsk bakgrund", skriver Skolverket.

Den svenska skolan fick underkänt på flera punkter i den senaste Pisa-undersökningen och en ökad andel elever med utländsk bakgrund angavs då av Skolverket som en tänkbar förklaring.

Nu har man gjort en fördjupad studie och i dag presenterades resultatet.

Allt fler obehöriga

Vad gäller behörighet till gymnasieskolan så har invandringen en helt avgörande betydelse, slår Skolverket fast i sin rapport:

”Uppemot 85 procent av ökningen av andelen obehöriga sedan 2006 beror på elever som invandrat efter ordinarie skolstart, framförallt på grund av att de ökat som andel av alla elever men också genom att de försämrat sina resultat jämfört med övriga elevgrupper”.

Vad gäller de övergripande nedslående resultaten i Pisa drar Skolverket slutsatsen att nedgången beror på andra orsaker än en ökad andel elever med utländsk bakgrund.

Men 14 procent av nedgången i läsförståelse (2000-2012), 7 procent i matematik (2003-2012) och 25 procent i naturvetenskap (2006-2012) kan förklaras med att eleverna har utländsk bakgrund.

Sammantaget så beror 22 procent av elevernas försämrade Pisa-resultat i matematik och läsförståelse åren 2006 till 2012 på att eleverna har utländsk bakgrund, enligt Skolverket.

”Lika negativ”

”Vi kan konstatera att på det stora hela så är resultatutvecklingen lika negativ för elever med och utan utländsk bakgrund. I jämförelse med analysen av gymnasiebehörigheten så fångar dock Pisa 2012 och TIMSS 2011 bara in början av de senaste årens ökande andel elever med utländsk bakgrund”, skriver Skolverket i rapporten och fortsätter:

”Den stora nyinvandringen hösten 2015 gör att elever med utländsk bakgrund sannolikt kommer att vara en mer betydelsefull faktor när vi framöver ska försöka förstå vad som ligger bakom skolans resultatutveckling.”
 

Texten uppdateras

SE OCKSÅ

Fridolin: ”En väldigt viktig rapport”

Publicerad: