S vill skärpa en rad straff

TT TT

Publicerad 2018-08-22

Justitieminister Morgan Johansson (S) på rundvandring med polis i Malmö 2017. Arkivbild.

Socialdemokraterna föreslår en rad straffhöjningar i sitt kriminalpolitiska program inför valet.

Partiet öppnar också för att införa kronvittnen.

Socialdemokraterna offentliggör nu sitt kriminalpolitiska program. Där finns omkring 90 förslag, varav flera handlar om straffhöjningar.

– Effekten blir att fler som begår brott kommer att avtjäna straff längre. Vi kommer helt enkelt få bygga ut resten av rättskedjan, bland annat kriminalvården, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Höjt straff för våldtäkt

Trots att en ny sexualbrottslagstiftning nyss trätt i kraft, så vill partiet ta ytterligare steg och höja straffet för våldtäkt av normalgraden. Det är något som även oppositionen vill.

– Det kan både ha en avskräckande effekt och effekten att samhället signalerar till allmänheten hur pass allvarligt lagstiftarna anser att de här brotten är, säger Johansson.

Som redan är känt vill S avskaffa straffrabatten för unga brottslingar 18–21 år. Det vill även till exempel Moderaterna, men Alliansen har inget sådant gemensamt förslag.

S vill också se över straffmätningen vid flerfaldig brottslighet, den så kallade mängdrabatten när någon döms för flera brott samtidigt.

"Ny metoder behövs"

Ett kontroversiellt förslag som S nu öppnar för är ett så kallat kronvittnessystem. Det innebär att en person som begått ett brott kan få kortare straff om den vittnar mot en medbrottsling.

– Vi behöver ha nya metoder för att nysta upp de slutna gängmiljöerna. Kronvittnessystem skulle kunna medverka till att man berättar mer, säger Johansson.

Det handlar dock inte om den amerikanska modellen där åklagaren och den misstänkte förhandlar om åtalets omfattning och om straff.

Ingripa mot familjer

S-förslaget innebär att domstolen ska kunna välja ett lägre straff om den dömde har medverkat till att klara upp brott.

Även M och SD har öppnat för ett kronvittnessystem.

För att förhindra att barn leds in i en kriminell livsstil vill S att samhället oftare ingriper mot familjer där barn är på väg in i kriminalitet. Det handlar både om fler tvångsomhändertaganden enligt lagen om vård av unga, men även nya former av tvingande insatser innan det blir aktuellt med omhändertagande.

– Man kan inte låta barn växa upp i kriminella miljöer utan att vidta åtgärder, säger Johansson.

Inget tiggeriförslag

S vill också utöka kapaciteten inom Statens institutionsstyrelse med fler platser på låsta avdelningar för unga.

Utöver det kriminalpolitiska programmet har Johansson lanserat andra förslag under sommaren, till exempel att det ska bli lättare att utvisa utländska brottslingar.

S har däremot inga nya åtgärder mot tiggeri på gång. Johansson pekar på att regeringen gjort det lättare att avhysa personer från bosättningar på privat mark och kriminaliserat att tjäna pengar på andras tiggeri.

– Så här långt ser vi, enligt vår uppfattning, att problemet verkar minska, säger Johansson.

ANNONS

Följ ämnen i artikeln