Ingen hjälp i krig mot Irak

NYHETER

Arabländernas utrikesministrar nekar stöd till militär aktion

KAIRO.Arabländernas utrikesministrar utfärdade på söndagskvällen en kommuniké om att alla arabländer ska neka alla former av stöd till en militär aktion mot broderlandet Irak.

  "Utrikesministrarna slår fast nödvändigheten i att alla deras länder ska avstå från att erbjuda någon slags hjälp. . .till ett militärt angrepp som leder till att Iraks säkerhet och territoriella integritet hotas", hette det i kommunikén som antogs efter Arabförbundets möte i Egypten.

  Förbundet lovade också att försvara Kuwait, som Irak invaderade 1990.

  Uttalandet är inte bindande och är därför mest symboliskt. Inga sanktioner nämndes heller mot till exempel Kuwait, Qatar och Bahrain, som låter USA:s armé operera från ländernas territorium.

  Inte heller USA nämndes uttryckligen i kommunikén.

TT