Antagningsbesked från högskolorna kommer snart

NYHETER

Intresset för datautbildningarna minskar

Många av de som sökt till högskolan till hösten får besked den närmaste tiden om de blivit antagna eller inte.

Den 17:e juli skickas det nationella antagningsbeskedet ut. 117 000 väntar spänt på brevet.

Det är Verket för högskoleservice, VHS, som antagningen till de flesta utbildningarna men det finns även lokal antagning. Den som fått ett nationellt antagningsbesked måste lämna besked senast den 30 juli för att få behålla sin plats.

Det här är bara den första sorteringsomgången så för den som inte kommit in på sitt förstahandsval än behöver inte loppet vara kört. Det kommer en andra antagning. Besked från det andra urvalet kommer den 9 augusti.

Konkurrensen varierar

117 000 sökte till höskolan i höst. Av dem har drygt 73 000 - 70 procent av de behöriga sökande - kommit in på en av de cirka 1 500 utbildningar som VHS ordnar antagningen för. I år har antalet antagna ökat med 1 000 personer.

Konkurrensen varierar kraftigt mellan olika. På somliga utbildningar är trycket från de sökande stort medan det på andra är tämligen enkelt att bli antagen. Populära utbildningar är bland annat läkar- arkitekt- och psykologutbildningar. Vissa ekonomiutbildningar är också attraktiva för de sökande.

Könsskillnader inom datautbildningarna

Sämre är det med datautbildningarna. Allt färre söker den här typen av utbildningar. I år är det även 16 procent färre som antas. Könsskillnaderna ökar på de här programmen. Förra året var 42 procent av de sökande kvinnor. I år är det bara 31 procent av de sökande som är kvinnor.

Totalt sett är kvinnorna i majoritet bland de som söker till högskolan. 58 procent av de sökande är kvinnor.

Antagna på olika områden:

Utbildningsområde, antal antagna och förändring i procent jämfört med hösten 2001. Siffrorna kommer från VHS.

Susanna Vidlund