Alliansen: Vi är redo att ändra reglerna

avAnette Holmqvist, Per Lidholm

1 av 4 | Foto: Lasse Allard
Alliansledarna.

Redan före valet vill Alliansen göra upp med regeringen om ändrade regler för att möjliggöra ett minoritetsregerande, skriver partiledarna på DN Debatt.

Samtidigt utesluter de en koalitionsregering med S och MP.

– Jag tolkar det som en nervositet inför extravalet, säger Tomas Eneroth, gruppledare (S).

Diskussionerna om regel- och lagändringar inför nästa års extra val dök upp redan i förra veckan.

Nu kommer Alliansen med ett gemensamt uttalande på DN Debatt och uppmanar Stefan Löfven till förhandlingar för att komma överens om nya regler redan före extravalet.

”Utgångspunkten skulle vara att det budgetalternativ som har det starkaste stödet i kammaren faktiskt också blir det som beslutas. Förändrade röstningsregler skulle kunna genomföras genom överenskommelse mellan partierna eller en förändring i riksdagsordningen avseende budgetbeslutet”, skriver Alliansen.

– Vi ska enas om hur vi kan styra Sverige i minoritet, hur vi ska säkerställa långsiktiga spelregler, för här behöver många fler partier komma överens, sa Annie Lööf till Aftonbladet i lördags.

Utesluter koalition

Alliansen påpekar också att de öppnat för samtal med de rödgröna partierna:

”Vi vill se ett gemensamt ansvarstagande som lägger grunden för att den stabilitet som historiskt varit utmärkande för den svenska för den svenska demokratin kan värnas”, skriver de.

Dock klargör man att förslag om storkoalitionslösningar inte är aktuella.

Det motiveras bland annat med att politiska skillnader mellan blocken som är ”omfattande” och att liknande lösningar i andra länder ytterligare har banat väg för ”ytterlighetspartier”.

– Jag tänker inte finna mig i att nicka ja till en budget som är baserad på Vänsterpartiet och Miljöpartiets vänsteragenda, sa Annie Lööf i samma intervju med Aftonbladet i lördags.

SD främsta orsaken

Stefan Löfven kritiseras också för att efter bara två månader som statsminister ha misslyckats. Samtidigt betonar Alliansledarna att det framförallt är Sverigedemokraterna som ligger bakom dagens problematiska politiska läge:

”Den främsta orsaken är att Sverigedemokraterna valde att bryta mot praxis, men också att regeringen inte tagit ansvar för det parlamentariska läget”.

Texten är undertecknad av Annie Lööf (C), Jan Björklund (FP), Göran Hägglund (KD) och Anna Kinberg Batra (M).

"Tolkar det som nervositet"

Tomas Eneroth som är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, kommenterar nu debattinlägget.

– Naturligtvis kan vi diskutera frågor tillsammans med Allianspartierna. Men man måste vara medveten om att ändringar i riksdagsordningen ska göras varsamt och i bred parlamentarisk enighet, säger han.

– Det är oroväckande om man nu vill genomföra stora förändringar precis i anslutning till ett val.

Att inlägget kommer just nu kopplar S-gruppledaren ihop med det kommande valet i mars.

– Jag tolkar det som  nervositet inför extravalet naturligtvis. Men vi kan ju inte ändra demokratins spelregler på ett sätt som gör att en minoritet bestämmer, säger han.

Kan inte det här vara ett sätt för S att börja förhandla med Alliansen?

– Vi har under lång tid försökt att hitta beröringspunkter och förhandlingsfrågor både med enskilda borgerliga partieroch med Alliansen som helhet. Skulle de nu ändra sig och vilja förhandla så stänger inte vi dörren. Men att nu börja föreslå lagändringar i riksdagsordningen inför ett val kan riskera att uppfattas som utmanande för väldigt många, säger Eneroth.

ARTIKELN HANDLAR OM