Regeringen vill stoppa tidningsdöden

Foto: Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).
NYHETER

För att stärka demokratin och rädda lokaljournalistiken vill regeringen justera presstödet.

Ändrad upplagemätning och utvidgat driftstöd är några av de föreslagna åtgärderna.

Regeringen kommer i dag med en proposition om presstödet. "Vi riskerar att få blinda fläckar på mediekartan där det helt saknas en granskande lokaltidning", skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) på DN debatt.

Till de föreslagna åtgärderna hör en ändrad upplagemätning som är teknikneutral och även omfattar digitala läsarintäkter. Kraven på andelen abonnerad upplaga sänks från dagens 70 till 51 procent. Vidare vill regeringen utvidga möjligheten till begränsat driftstöd även om hushållstäckningen överstiger det tillåtna.

Ytterligare en åtgärd är att det särskilda storstadsstödet slopas och att stödnivåerna för hög- och medelfrekventa dagstidningar höjs. Regeringen vill också utreda samdistributionen av post och tidningar.

Slutligen föreslår regeringen att möjligheten till begränsat driftstöd för tidningar som delvis är skrivna på finska inte längre bara ska gälla för vissa orter utan utvidgas till hela förvaltningsspråket.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM