”De stora flyr - de små gömmer sig”

1 av 48 | Foto: TT NYHETSBYRÅN
Helikoptern, en superpuma från Norrbottens flygflottilj, fick inte börja bekämpa skogsbranden.
Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle.
NYHETER

Älgar, hjortar, rävar och grävlingar flyr.

Sorkar, sniglar och ormar söker skydd i marken och riskerar att dö.

– Men de kan klara sig om de hittar en fuktig svacka, säger Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.

Människor flyr från den stora skogsbranden i Västmanland och tar sina husdjur och boskap med sig.

Men vad händer med alla de vilda djuren i skogen, Didrik Vanhoenacker?

– De stora djuren flyr branden, från hare och uppåt. Kanske ekorrar också. Samma sak gäller för fåglar. Det är ju sent på året så det är få fåglar som har ungar kvar. Möjligtvis kan tjäder och orre ha ungar som är skruttiga på att flyga, då klarar de sig inte.

De mindre då?

– Insekter, sniglar och spindlar blir kvar i området. Även ödlor, ormar, paddor, möss och sorkar. De söker skydd genom att gå ner i håligheter. Vid en så här kraftig brand blir det mycket rök och varmt i marken så många kommer att dö. Studier från utlandet visar dock att många arter klarar sig genom att uppsöka fuktiga ytor, som inte härjas av lågorna.

Stängsel inget stort problem

När återvänder djurlivet efter branden?

– Specialanpassade insekter anländer direkt. Andra när växtligheten återvänder. Redan efter några år kan björksly slå upp tillräckligt högt för att större djur ska återvända.

Många är oroliga för att djur ska fastna innanför viltstängsel, kan det bli så?

– Jag har aldrig hört talas om att det skulle vara ett stort problem. Det krävs att det är ett stort område som brinner mot ett viltstängsel för att djuren ska stängas in. Kan de bara springa åt sidan hundra meter så gör djuren det. Det är större risk att släckningsarbetet – vattenbombning och att man gräver brandgator – skrämmer djuren åt fel håll.

Hur snabbt återhämtar sig skogen?

– Det beror på hur man menar. Om 10-20 år kommer mycket sly stå upp. Innan äldre barrskog återhämtar sig till full storlek tar det 100 år. Redan nästa år kommer det att finnas mossor och tidiga björkskott.

Skogsbrand en förutsättning för pyrofilt liv

Vissa djur och växter lever och frodas i skogsbrändernas spår. De kallas pyrofila och många av dem är utrotningshotade eftersom det brinner för lite i de svenska skogarna.

Pyrofila arter har mycket svårt att överleva utan skogsbränder, alternativt att de gynnas mycket av brand någon gång under sitt liv. I Sverige finns omkring 80 pyrofila växter, svampar och insekter. Bara bland insekterna finns ett 40-tal som bara utvecklas i nybränd skog, till exempel Rökdansflugan. Bland de brandälskande växterna finns brandnäva och svedjenäva.

På vissa håll i Sverige tacklar man hotet mot arterna genom att starta skogsbränder.

– I Jönköpings län kommer vi att anlägga bränder på omkring 40  hektar de närmaste åren, säger naturvårdsförvaltaren Kjell Mohlin på Länsstyrelsen i Jönköping, till SVT Smålandsnytt tidigare i år.

Bränderna ska ge insekter förutsättningar för att flyga till områdena och hitta individer av motsatt kön att para sig med.

Källor: SVT, NE, Wikipedia