Norsk församling slopar kvinnlig rösträtt

NYHETER

Efter 50 år är det slut med kvinnlig rösträtt i den norska missionsorganisation Norsk Luthersk Lekmanmission.

Anledningen?

– Det står i Bibeln att en kvinna inte ska vara sin mans herre, säger Bergene Holm, rektor för organisationens bibelskola, till NRK.

Kvinnor har inte längre rösträtt i frågor om undervisning i Norsk Luthersk Lekmanmission.

Förslaget väcktes den 10 juli – och har nu blivit verklighet, rapporterar flera norska medier.

Bergene Holm, som är rektor för organisationens bibelskola, säger till Aftenposten att beslutet är grundat i Bibeln.

– För det första talar Bibeln om att män och kvinnor har olika uppgifter, men det står också uttryckligen att kvinnor inte ska ha ansvar över undervisning.

Han utvecklar resonemanget för NRK.

– Det står i Bibeln att en kvinna inte ska vara sin mans herre.

Yngre medlemmar pådrivande

Frågan har varit uppe för debatt tidigare, men inte fått tillräcklig majoritet.

Vid en omröstning vid organisationens årsmöte gick förslaget dock igenom. Kvinnor uppges dock få säga sin mening i andra, i församlingens mening, mindre kontroversiella frågor.

Enligt Bergene Holm är det framförallt den kristna rörelsens yngre medlemmar som har varit drivande i förändringen. 

Sedan tidigare har Norsk Luthersk Lekmanmission löst den kniviga konflikten kring kvinnors inflytande på undervisningen genom att hänvisa den typen av frågor till organisationens högsta beslutande organ – där endast män är tillåtna att närvara.