Just nu: Rapport om kommunens agerande vid 8-åriga Yaras död

Publicerad 2015-03-05

"Fel att offentligt peka ut rektorns agerande"

Yara skickades till Sverige för att komma undan kriget i Gaza. Här hamnade hon hos släktingar där hon till sist mördades under tortyrliknande former av sin morbrors fru som dömts till livstids fängelse.

Röriga beslut, illojal offentlig smutskastning och brister i krishanteringen.

Det är en del av den kritik som framförs av den oberoende advokatbyrå som granskat Karlskrona kommuns agerande.

Klockan 13 startade en presskonferens i Karlskrona kring kommunens agerande i samband med åttaåriga Yaras död.

Den externa utredningen är gjord av EmpLaw Advokater AB, som haft till uppgift att visa hur kommunen agerat som arbetsgivare efter åttaåriga Yaras död.

– Bakgrunden är att hon mördades i sitt eget hem. Det är hela samhällets misstag, säger Annika Elmér från advokatbyrån EmpLaw som undersökt kommunens agerande maj-september 2014.

Kritisk till pressträff

Enligt henne är den 60-sidiga rapporten ett omfattande arbete där man granskat kommunens funktioner, hur ledningen fungerat samt de fackliga kontakter som funnits.

Advokatbyrån har också under fyra veckor intervjuat anställda i kommunen.

– Alla utredningsåtgärder vi gjort har vi gjort utanför kommunens lokaler, säger Lars Wiklund på EmpLaw som redovisar slutsatserna:

1. Advokatbyrån är kritisk till att man redan första dagen höll en presskonferens, samt att man framförde kritik mot en av arbetsgivarna.

2. Hela personalen borde ha samlats in för debriefing. Det som gjordes var otillräckligt.

3. Förvaltningschefen minskade förvisso skadan genom att förlägga mycket av sin arbetstid på att stödja personalen, trots sin egen arbetsbörda.

4. Anmärkningsvärt är att ingen av de anställda visste att det fanns en kris- och beredskapsplan.

”Illojalt kritisera rektorn”

5. Politikerna i socialnämnden var inte närvarande och visade personalen stöd dessa dagar.

6. Angående barn- och ungdomsförvaltningen: Det ifrågasätts om det var korrekt att stänga av rektorn. Det var dessutom olämpligt och illojalt att kritisera rektorn offentligt på presskonferensen.

7. Förvaltningen borde ha samlat ett kristeam på skolan.

8. Kritik framförs mot kommunens HR-insatser, bland annat att kommunledningsförvaltningen tenderat lägga ansvaret för att stänga av rektorn på förvaltningschefen fast det var ett kollektivt beslut.

Annika Elmér:

– Det har funnits tre angivna skäl för avstängningen. Vår bedömningen är att kommunen hade fog för avstängning enligt kollektivavtalet. Kritiken vi tar fram rör krisledningen och beslutsfattandet. Det var otydligt för dem som var med och fattade beslutet. Det finns skilda uppfattningar om skälet för avstängning. Det är direkt olämpligt att förmedla denna typ av information på en presskonferens.

Skydda anställda

Advokatbyrån har i dag presenterat några förslag på förändringar inom Karlskrona kommun:

• Kommunikationsavdelningen ska avlasta cheferna och skydda sina anställda.

• Krisberedskapen såg inte ut som den var tänkt - alla möten måste därför framöver dokumenteras. Och kommunen behöver träna om krisledning ska fungera.

– Mediala hänsyn och politiska hänsyn spelade för stor roll gentemot arbetsgivarperspektivet, det vill säga omsorgen om de anställda. Det kanske blev en nervositet när detta hemska inträffade, säger Lars Wiklund.

Enligt utredningen diskuterade rektorn Yaras situation i mars men ringde inte socialförvaltningen förrän i april. Därmed fanns det skäl för kommunledningen att utesluta rektorn.

– Det fanns andra alternativ, men det innebär inte att det var fel, att det var olagligt, säger Annika Elmér.

– Att göra det på presskonferensen var ett steg för mycket, säger Lars Wiklund.

ANNONS