Nyheter

Svenskt bistånd går till talkshower – i Georgien

avLisa Röstlund, Johannes Wahlström

Aftonbladet avslöjar: Sida använde miljoner – till att köpa radioprogram och talkshower i Georgien

1 av 3

95 miljoner kronor av svenskt bistånd har gått till amerikanska organisationer i Georgien.

Aftonbladet kan nu avslöja att Sidapengarna bland annat använts till att köpa politiska talkshower och radio- och tv-program om EU- och Natomedlemskap.

– Stöden har bedömts som mycket relevanta, säger Sidas avdelningschef Lena Ingelstam.

”Stöden har bedömts som mycket relevanta”, säger Sidas avdelningschef Lena Ingelstam.

Statliga biståndsmyndigheten Sidas uppdrag är att minska fattigdomen i världen.

Men Aftonbladet kan i dag avslöja att miljoner av svenskt bistånd går till otraditionella ändamå: Radio- och tv-inslag. Talkshower. Amerikanska organisationstoppars löner, traktamenten och flygresor till Washington.

– Det strider mot vår lagstiftning, säger en georgisk regeringskälla.

95 miljoner kronor

Sedan 2007 har Sida slutit samarbetsavtal med tre amerikanska organisationer om pengar till olika projekt i Georgien.

Organisationerna National Democratic Institute, NDI, Eurasia Foundation, EF, och dotterorganisationen Eurasia Partnership Foundation, EPF har hittills fått sammanlagt 95 miljoner kronor från Sida, visar Aftonbladets granskning av avtal, dokument och årsredovisningar.

Det är organisationer som uppger sig verka för en ökad demokratisering av länder, bland annat i forna Sovjetunionen.

NDI, EF och EPF finansieras av amerikanska biståndsorganet USAID.

Främja utrikespolitiska intressen

I den amerikanska kongressens styrdokument motiveras USAID:s budget med att biståndet ska främja USA:s utrikespolitiska intressen.

Organisationerna stöds även finansiellt av stora privata bolag, som oljejätten Chevron. Oljebolagsföreträdare finns även representerade i organisationernas ledning och styrelser.

Fram till i somras var Luis Navarro, tidigare kampanjchef åt kongressledamoten Michael Busch, utrikesminister John Kerry i presidentvalet 2004 och därefter vice president Joe Biden 2008, NDI:s lokala chef. Han och hans efterföljare har fått 31 miljoner kronor fördelat på tre år från Sida. Merparten har gått till NDI:s lokala chefers löner, hyror, konsultarvoden, traktamenten – och flygbiljetter mellan Georgiska huvudstaden Tbilisi och Washington.

Har blivit kritiserade

De NDI-projekt som faktiskt bekostats av Sida-pengarna har kritiserats.

Under det georgiska parlamentsvalet 2012 och presidentvalet 2013 genomförde NDI opinionsundersökningar för Sidas räkning, där stödet för Nato- och USA-vänliga dåvarande president Micheil Saakasjvili tycktes vara skyhögt. Undersökningarna kritiserades från den politiska motståndarsidan för att vara skrivna med "amerikansk handstil", och efter att valresultatet stod klart visade sig stödet för Saakasjvili i undersökningarna ha varit dubbelt så högt som i verkligheten.

Flera av Sidamiljonerna har också gått till att producera medieinslag och köpa medieutrymme i Georgien. Det är EF, EPF och NDI som via sina underorganisationer väljer ut vilka medieprojekt som ska få stöd.

Pengar för att producera talkshower

I fjol fick ett produktionsbolag i uppdrag av NDI att producera 29 talkshower, för motsvarande 420 000 kronor från Sida.

Några fler axplock visar exempelvis att 337 000 kronor gått via EF till produktionsbolaget Studio Re för att producera tio tv-program och utbilda lokala journalister vid 19 lokala tv-stationer att ta upp frågor som rör "integration med Europa".

230 000 kronor har gått till privata radiokanalen Green Wave för att sända 48 radioinslag om "Europa i Georgien" och "Euroatlantisk integration", det vill säga Natomedlemskap.

383 000 kronor spenderades på att ge ut det som EPF beskriver som "världens internationellt sett viktigaste facklitteratur" på georgiska. Det handlar bland annat om tre författare som varit ekonomiska rådgivare åt amerikanska presidenterna Barack Obama, Bill Clinton och även Clintons vice utrikesminister.

Böckerna delades ut gratis i 5 000 exemplar vardera, och i årsredovisningen från 2013 skriver EPF att projektet varit mycket uppskattat av den amerikanska ambassaden som delfinansierat utgivningen.

Mellan 2011-2013 har 383 000 kronor gått till Georgiens statliga radio- och tv-bolag för att sända "Det europeiska vägvalsprojektet", 49 tv-program om varför georgierna bör gå med i EU.

Strider mot lagstiftningen

En källa inom den georgiska regeringen förvånas över uppgifterna.

– Ni måste ha fått något om bakfoten. Är ni säkra på att pengarna har gått till den statliga tv:n? Det strider nämligen mot vår lagstiftning. Vår public service får under inga omständigheter ta emot pengar från någon extern part, de finansieras ju genom anslag.

Svenska medieinstitutet Fojo har tidigare haft verksamhet i Georgien, senast 2008. Då var Veronika Menjoun projektledare, och hon hade kontakt med de amerikanska organisationerna som fått allt större andel av Sidas bistånd till landet.

Aftonbladet har haft svårt att hitta georgiska journalister som helt saknar band till NDI, EP och EPF.

Georgien har endast 4,5 miljoner invånare och svårigheten att hitta oberoende journalister bekräftas av Menjoun.

– Det är ett litet land, alla känner alla. De här organisationerna ger en del direktstöd till media och de flesta verksamma journalister har varit aktiva i deras verksamheter. Det kan även vara svårt att hitta oberoende konsulter, för det är också en business där alla är insyltade.

”Stöden mycket relevanta”

När Aftonbladet vill ha svar från Sida om resonemanget kring medieköpen vill avdelningschef Lena Ingelstam svara endast per mejl.

Om medieköpen svarar hon att "stöden till att NDI och EPF har bedömts som mycket relevanta" för att öka georgiernas tillgänglighet till beslutsfattare och stärka civilsamhället.

Om att programmen delvis handlat om EU och Natomedlemskap:

– Eftersom EU-närmande och framtida Nato-medlemskap har varit en del av landets utrikespolitiska dagordning är det naturligt att de rapporterar till Sida om detta som ett av flera led i landets strävan att integrera sig i större internationella sammanslutningar. Målet att stödja och stärka Georgiens EU-närmande har varit en grundläggande del av Sveriges utvecklingssamarbete med Georgien från 2006 och framåt.

Grant Agreement between Sida and The National Democratic Insitute

NDI:s Sidapengar går till chefernas löner, arvoden och Washington-resor

Under perioden januari 2014 - december 2016 får NDI 31 miljoner kronor av Sida.

Av dem går 3,7 miljoner kronor till löner och förmåner, 1 miljon till hyror, 0,7 miljoner till utrustning, 1,6 miljoner till resor, 0,3 miljoner rill konsultavgifter och 3,7 miljoner till "övriga kostnader".

NDI Final Report PDF

NDI köpte 29 talkshows för Sida-pengar

420 000 kronor för att låta ett produktionsbolag producera 29 talkshows. Produktionsbolaget är Samtskhe-Javakheti Media Center, som finansieras av amerikanska biståndsorganet USAID och som även har fått stöd av oljebolaget British Petroleum, BP.

Programmen ska visas i produktionsbolagets samtliga samarbetskanaler, vilket är alla fem kanaler i regionen.

Fyra av kanalerna får upp till 70 procent av sin budget betald av USAID.

Källa: NDI Final Report

1 av 7
EPF Annual Report to Sida Feb 2009 Final

EPF köpte medieinslag om EU- och Natomedlemskap

Exempelvis gav Sida via EPF 2008:

206 000 kronor till tidningen Chemi Kharagauli

214 000 kronor till tidningen Kakhetis Khma

276 000 kronor till nio dokumentärfilmer producerade av produktionsbolaget Studio Monitor. Filmerna fokuserar på korruption och maktmissbruk hos georgiska politiker och sänds av "oberoende tv-bolaget Kavkasia"

214 000 kronor till Radio Hereti 

337 000 kronor till Studio Re för att producera tio tv-program och utbilda lokala journalister vid 19 lokala tv-stationer att ta upp frågor som rör integration med Europa

Källa: EPF Annual Report to Sida Feb 2009 Final

Sida gav via EPF mellan 2011-2013:

383 000 kronor till Georgiens statliga radio- och tv-bolag för att sända "det europeiska vägvalsprojektet", 49 talk-shows om varför georgierna bör gå med i EU

230 000 kronor till privata radiokanalen Green Wave för att sända 48 radioinslag om "Europa i Georgien" och "Euroatlantisk integration", det vill säga Natomedlemskap

67 000 kronor till organisationen GIRS för att sända webb-tv-program om Georgiens utrikespolitik. På GIRS Youtubekonto finns endast ett videoklipp, en intervju med ex-president Saakasjvilis vice försvarsminister som förklarar att Ryssland är och kommer att förbli ett hot mot landet

Källa: Annex Sida Supported Grants 2013

1 av 2
Annual report jan-dec 2012

EPF översatte amerikansk ekonomilitteratur

Sida ger 383 000 kronor via organisationen EPF 2012 går till att ge ut det som EPF beskriver som "världens internationellt sett viktigaste facklitteratur" på georgiska. Vid en närmare undersökning framkommer att det bland annat handlar om fem författare som varit ekonomiska rådgivare åt amerikanska presidenterna Obama, Clinton och även Clintons vice utrikesminister.

Böckerna delas ut gratis i 5 000 exemplar vardera, och i årsredovisningen från 2013 skriver EPF att projektet varit mycket uppskattat av den amerikanska ambassaden som delfinansierat utgivningen.

Källa: Annual report jan-dec 2012

Fakta: Organisationerna

Här är organisationerna som Sida låtit hantera miljonbistånd:

National Democratic Institute, NDI

Kopplat till amerikanska Demokratiska partiet. Verkar enligt hemsidan för att "stärka politiska och civila organisationer, säkra val och främja medborgares demokratiska deltagande".

Finansieras av amerikanska biståndsorganet USAID, andra stater och privata bolag.

Grundades 1983 av bland andra Jan Kalicki som propagerat för USA:s inblandning i oljepipelinen genom Georgien, och som senaste åren jobbat för oljejätten Chevron.

Eurasia Foundation, EF

Verkar enligt hemsidan för att genom olika program verka för att "medborgare definierar och åstadkommer långvarig fördelar för sitt samhälle". Hjälper "unga och kvinnor att bli ledare, små företag att bli mer framgångsrika, lokala regeringar att bli mer uppmärksamma på omgivningen, civila organisationer att bli mer effektiva och beständiga"

Finansieras av amerikanska biståndsorganet USAID, andra stater och privata bolag.

Ordförande är ovannämnda Jan Kalicki. I styrelsen sitter Steven R Mann, senior rådgivare åt Exxon Mobil.

Eurasia Partnership Foundation, EPF

Dotterorganisation till EF i Kaukasus. Verkar enligt hemsidan för att "öka medborgares insyn i företag, regering och biståndssamfund", "bygga upp förutsättningar för evidensbaserad forskning för att förbättra beslutsfattande" och "främja en filantropisk företags- och samhällskultur".

I styrelsen sitter bland andra David Lee Lawrence, vd för Georgiens största telekombolag Magticom, Andrew Coxshall, lokalchef för ekonomikonsultbolaget KPMG i Kaukasus, Badri Japaridze, grundare av JSC TBC Bank i Georgien, Margaret Richardson från amerikanska vårdjätten Oakwood Enterprises.

FOTNOT: Sida har avtal med alla tre organisationerna men pengar skickas direkt till NDI och EPF.