Alla fick information före statsministern

Till och med riksdagens näringsutskott kan ha blivit informerat om Nuon-affären före Fredrik Reinfeldt och Anders Borg.

Maud Olofssons statssekreterare Ola Alterå ska ha ringt dåvarande viceordföranden Tomas Eneroth (S) samma dag som affären skulle offentliggöras.

– Då blir det ännu märkligare att Fredrik Reinfeldt påstår att han inte kände till det, säger Eneroth till Aftonbladet.

I samband med KU-förhören har ett PM nämnts som bevis för att regeringen har varit informerad om affären. Det skrevs av Viktoria Aastrup och är daterat 27 februari 2009. Aastrup var då tjänsteman på näringsdepartementet och statens representant i Vattenfalls styrelse. I PM:et redogörs för händelseförlopp och kontakter i samband Nuon-köpet.

Två extra viktiga dagar:

11 februari: Den dagen diskuterades ett värderingsutlåtande som banken Merrill Lynch gjort. "Efterdiskussion. MO talar direkt med FR och IK", enligt anteckningen. MO står för Maud Olofsson, FR är Fredrik Reinfeldt och IK inre kabinettet som är statsministerns statssekreterare och alliansens fyra partiledare.

Samma dag fattade Vattenfalls styrelse beslut om att lägga ett bud på Nuon.

12 februari: ”Återkoppling från politisk ledning. MO:s samtal med FR, IK. Finns ej skäl att säga nej till affären.”

Vid dessa två tillfällen ska Maud Olofsson ha informerat statsministern, någonting som förnekas av honom. I ett skriftligt svar till KU har Viktoria Aastrup bekräftat att hon hade information om att statsministern var vidtalad.

- Den information jag fick är dokumenterad i nämnd akt, skriver Viktoria Aastrup.

"Ännu mer anmärkningsvärt"

Men sista anteckningen gjord den 23 februari är också intressant. Där står att Ola Alterå och Maud Olofsson ska ha informerat partiledarna för Alliansen, deras pressekreterare, samt Karin Pilsäter (fp) och Tomas Eneroth (s) om att köpet ska offentliggöras. Pilsäter och Eneroth var ordförande respektive vice ordförande i näringsutskottet då.

Tomas Eneroth säger att man "vill minnas" att han blev uppringd av Ola Alterå.

– Om uppgifterna från Borg och Reinfeldt stämmer, att de fick veta om affären först via medierna, är det ännu mer anmärkningsvärt att presstjänsten och vi i utskottet ska ha fått information före dem, säger han.

Karin Pilsäter (FP) minns på rak arm inte vad som sades den 23 februari för fem år sedan.

– Jag har ett vagt minne av ett samtal från Ola, men under den tiden fick jag väldigt många samtal från honom. Det jag däremot tydligt kommer ihåg är att jag inte kände till om att affären var  på gång, säger Karin Pilsäter.

Stasministern nekar fortfarande

Men Fredrik Reinfeldts påstående i dagens KU-förhör om att han inget visste om Nuon-affären står fast.

– Ola Alterå har i tisdags berättat i KU att han inte känner till att Fredrik Reinfeldt har blivit informerad. Och finansmarknadsministern Peter Norman har i ett interpellationssvar förra året  sagt att övriga partiledare inte hade fått någon information före Nuon-köpet. Det svaret var samordnat och godkänt hos samtliga Allianspartier, säger Reinfeldts pressekreterare Roberta Alenius, presschef hos statsministern.

Publisert: