Fukushimaläcka värre än befarad

avErik Melin

NYHETER

Varje dag läcker flera hundra ton radioaktivt vatten ut från kärnkraftverket Fukushima i Japan.

Kärnkraftbolaget Tepco får hård kritik och kritiseras för att tona ner omfattningen av olyckan.

Nu ska läckaget stoppas med hjälp av konstgjord tjäle.

Det olycksdrabbade kärnkraftverket Fukushima i Japan läcker radioaktivt vatten. Flera hundra ton om dagen, skriver TT.

Grundvatten kommer in i den förstörda anläggningen och blandas med radioaktivt kylvatten. Blandningen rinner sedan ut i Stilla havet.

Det är först nyligen, två och ett halvt år efter jordbävningen och den påföljande tsunamin, som Tepco medgett omfattningen av läckorna. Bolaget har fått kraftig kritik för att man ska ha ”gömt och tonat ner” sanningen och olyckan.

Ett stort misslyckande

Att sanera i och kring Fukushima kan ta över 40 år och kosta 70 miljarder kronor, enligt japanska myndigheter. På torsdagen satt Greenpeace i möte med japanska myndigheter. Från organisationens sida är man kritisk till att det fortfarande inte är klart vem som ska ta huvudansvaret för saneringsarbetet.

Även i Sverige är man kritisk till hur arbetet skötts.

– Det är ett stort misslyckande ur strålskyddssynpunkt att man inte lyckats hålla vattnet i säkert förvar, säger Mats Harms-Ringdahl, professor på Centrum för strålskyddsforskning på Stockholms universitet.

Kan påverka ekosystemet

Mats Harms-Ringdahl manar dock till visst lugn, eftersom radioaktiviteten i vattnet som läcker ut är låg.

– Hundratals ton låter ju förfärligt. Men det intressanta är vilken aktivitet själva strålningen har, och den är lågaktiv. Det man är mest rädd för är att strålningen ska påverka ekosystemet, men nivån är inte så hög, säger han.

I området nära det förstörda kraftverket kommer boende dock för leva med tester och kontroll av livsmedel under årtionden.

Fryst mark kan rädda

Den senaste idén för att komma till rätta med läckaget från Fukushima är att frysa marken kring kraftverket.

På det sättet vill man hindra grundvattnet från att ta sig in.

För att frysa marken skulle en kemisk kylvätska hällas i hål runt om de skadade reaktorerna. Projektet är ännu bara i planeringsstadier, men skulle det bli till verklighet beräknas de ske till en kostnad av 2,7 miljarder.