Radioaktivt vatten på väg mot USA

1 av 6 | Foto: KÄLLA: GEOMAR

avFredrik Rundkvist

NYHETER

Radioaktivt vatten från Fukushima har spritt sig över stora delar av Stilla havet.

Nästa år når det USA.

– Observatörer på USA:s västkust kommer att se en mätbar ökning av radioaktivt material, säger havsexperten Erik van Sebille.

Nya datorsimuleringar visar att det radioaktiva vattnet kan nå den amerikanska västkusten redan i början av nästa år, enligt en rapport från det australiska forskningsrådet ARC.

– Men, folk utmed kusten behöver inte oroa sig eftersom koncentrationen av radioaktivt material snabbt faller under WHO:s gränsvärden så snart vattnet lämnar den japanska kusten, säger Erik van Sebille, havsexpert på ARC.

Pumpa ut mer

Radioaktiviteten kommer dels från det förorenade vatten som läckte ut i samband med haveriet i mitten av mars 2011, men också från radioaktivt stoff i luften som senare föll ner i vattnet.

Och mer vatten är på väg.

Stora mängder radioaktivt vatten finns fortfarande kvar i de havererade reaktorerna.

– De borde börja pumpa ut det så snart som möjligt, säger den amerikanske kärnkraftsexperter Lake Barrett till nyhetsbyrån Reuters.

Späds ut av strömmar

Någon fara för människor anses inte föreligga. Starka strömmar utanför den japanska kusten har effektivt spätt ut och spridit ut det förorenade vattnet. Redan fyra månader efter olyckan låg nivåerna cesium-137 under världshälsoorganisationen WHO:s gränsvärlden.

– De miljömässiga effekterna hade blivit värre om det kontaminerade vattnet hade läckt ut i en del av havet där cirkulationen är mindre kraftfull och turbulent, säger oceanografen Vincent Rossi till nyhetskanalen NBC News

Reaktorerna exploderade

Kärnkraftsanläggningen i Fukushima, en av de största i världen, drabbades mycket hårt i samband med jordbävningen i havet öster om Japan 11 mars 2011.

Tsunamin som följde på skalvet var cirka 15 meter hög och slog över den sex meter höga skyddsvallen runt anläggningen. Vattnet slog ut elförsörjningen - även reservsystemen. Därmed upphörde kylsystemet att fungera och efter ett par dagar började de överhettade reaktorerna explodera, en efter en.

Tio gånger värre

Över 100 000 människor inom två mils radie på evakuerades. Trots att reaktorhaveriet räknas som den näst värsta kärnkraftsolyckan hittills dödades inga människor av strålningen från Fukushimareaktorerna.

De radioaktiva utsläppen från den havererade reaktorn i Tjernobyl i dåvarande  Sovjetunionen 1986 beräknas ha varit cirka tio gånger högre än de från Fukushima.