Romregistret olagligt

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Säkerhets- och integritetsskydsnämnden har i dag fattat beslut kring Skånepolisens register över romer.

Nämnden kritiserar uppgifterna och har konstaterat att det är olagligt.

Men konstaterar att syftet inte har varit att kartlägga enbart etnicitet.

Här ska enligt DN polisen ha förvarat sin lista över romer.
Foto: Dagens Nyheter
Här ska enligt DN polisen ha förvarat sin lista över romer.

I september avslöjade Dagens Nyheter att Skånepolisen hade ett hemligt register över "Kringresande". I det fanns uppgifter om över 4000 romer, däribland flera barn. Polisen bekräftade att de hade en datafil där de registrerat fällda och misstänkta brottslingar.

”Ändamålet för brett”

Händelsen anmäldes till Säkerhets- och integritetsskydsnämnden som har granskat uppgifterna.

Och i dag kom deras utlåtande.

Nämnden konstaterar att det finns många personer med romskt ursprung i registret och anser att det finns flera brister. I utlåtandet slår nämnden fast att uppgiftssamlingen i flera fall är olagligt.

”Den allvarligaste bristen är att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är alldeles för vitt. Ett oprecist ändamål ger inga ramar för personuppgiftsbehandlingen, vilket i praktiken sätter integritetsskyddet ur spel”, skriver nämnden.

En annan brist är att ingen inloggning har krävts för att ta del av uppgifterna.

”Oförklarligt att ha så många barn”

Skånepolisen har även lagt in uppgifter om cirka 1000 barn. Dessa kringuppgifter är enligt Säkerhets- och integritetsskydsnämnden anser en rimlig åtgärd då en brottsmisstänkt person kartläggs eftersom barnen kan vara offer eller redskap i den misstänkta brottsligheten.

Men nämnden poängterar att om konkreta misstankar finns bör en förundersökning inledas. Och efter det bör uppgifter om barnen strykas.

”Det är sammanfattningsvis oförklarligt varför det skulle finnas ett behov av att ha så många barn med i uppgiftssamlingen”, skriver nämnden.

”Ordet rom finns inte”

Vid granskningen har nämnden inte hittat ordet rom bland uppgifterna. Men skriver att beteckningen för registret som kallas för Kringresande ”ändå leder tankarna till resandefolket, en term som ibland används för romer, även om ordet ofta används för folkgrupper med annat ursprung än romernas. En av anledningarna till att uppgiftssamlingen upprättades var enligt polismyndigheten en konflikt mellan olika romska familjer”.

I utredningen framgår det dock att uppgifterna samlades in efter ett storbråk i skånska Staffanstorp och att listan då först benämndes som: ”Konflikt, Staffanstorp romer”. Sedermera införlivades en del av de personuppgifterna i samlingen ”Kringresande”.

Skånepolisen har själva bekräftat att det finns personer som inte har romskt ursprung i registret och nämnden skriver att det inte går att slå fast hur många det är som har romskt ursprung. Och konstaterar samtidigt att det inte går att säga att de kartlagts enbart på grund av sitt ursprung.

”Det förefaller i stället vara så att personer har registrerats på grund av sitt, ofta avlägsna, släktskap till personer som kartlagts antingen på grund av att de är misstänkta för brott eller därför att de kunde befaras begå brottslig verksamhet.”

”Bra att ha”

I registret finns flera personer som inte varit föremål för brottsutredning. Nämnden menar i sitt utlåtande att det inte finns tydliga samband mellan den befarade brottsligheten och de registrerade personerna.

”Sammantaget förefaller därför uppgiftssamlingen i vart fall delvis ha fått karaktären av en ”bra att ha”-uppgiftssamling.”, skriver nämnden.

Men nämnden slår fast syftet för registreringen inte har varit att kartlägga etnicitet, utan att den grundar sig i brottsmisstankar mot personer eller släktskap med dessa.

”Polismyndigheten kan därför inte anses behandla uppgifter om personer enbart på grund av vad som är känt om deras etnicitet.”

Säkerhets- och integritetsskydsnämnden kommer att följa upp ärendet med att kontrollera vilka åtgärder som Skånepolisen gjort.

Texten uppdateras

Publicerad: