Han blev felaktigt placerad i särskola

NYHETER

”Har påverkat hela mitt liv”

Foto: ”Nu sitter jag här med studieskulder eftersom jag tvingats läsa in skoltiden”, säger Magnus Johansson, 37.

Han placerades i särklass som 6-åring och blev kvar i 10 år.

Nu har Magnus ­Johansson, 37, anmält sin skolgång till Skol­inspektionen.

– Felplaceringen har påverkat hela mitt liv, min självkänsla och min ekonomi.

1983 placerades Magnus Johansson i särskola, redan på dåvarande lekis. En felaktig placering, menar den i dag 37-åriga tvåbarnspappan.

Bedömningen gjordes av dåvarande hemkommunen Markaryd.

– Jag var blyg och gömde mig bakom mamma och pappa när de skulle åka. Vilka barn gör ­inte det?

Magnus Johansson gick i särskolan i grannkommunen Ljungby, i samma klass som förståndshandikappade.

– Jag kände hela tiden ”Vad gör jag här?”. Men först som vuxen föll allt på plats. Självförtroendet brister om man aldrig får en utmaning.

Läser ikapp nu

För att förverkliga drömmen om att bli fritidsledare måste Magnus läsa in grundskolan.

– Det är inte rättvist att det är jag som måste ta CSN-lån när det är de ansvariga inom skolan som ställt till mitt liv, säger Magnus.

I dag går han på Komvux och har läst in flera år på två terminer.

– Mina lärare undrar vad jag ­hade i särskolan att göra.

I november anmälde han sin historia till Skolinspektionen.

I veckan fick han avslag:

”Utan att bedöma allvaret i uppgifterna finner Skolinspektionen att mottagandet i särskolan skedde alltför långt tillbaka i tiden för att Skolinspektionen ska kunna genomföra en utredning.”, skriver myndigheten.

– Just mottagande i särskola kan vi gå tillbaka ganska långt, men om en anmälan handlar om något för 30 år sedan är det svårt att ­utreda uppgifterna, säger Erik Mogård, jurist på Skolinspektionen.

Flera domar

Enligt juristen gjorde Skol­inspektionen förra året en riktad tillsyn mot 60 kommuner i landet.

– Ett stort antal hade tagit emot barn på särskola på lösa grunder. Utredningarna måste hålla viss kvalitet, säger juristen.

Han säger att det finns flera ­domar som lett till skadestånd, men i allmän domstol. Och ­enligt Mogård kan myndigheten inte rekommendera det.

Men Magnus Johansson har gjort sitt val.

– Jag har kontaktat advokat och vill ha upprättelse.

Fler elever går i särskolorna

1989/90 gick färre än 0,8 procent i särskolan - 2004/05 hade siffran ökat till 1,4 procent.

2001 gjorde Skolverket en analys som visade att kommunerna brast i utredningarna kring särskoleplaceringar.

Enligt Skolinspektionen var rättsosäkerheten fortfarande stor 2011. En riktad tillsyn mot 60 kommuner pekade, enligt generaldirektören Ann-Marie Begler, på att ett stort antal barn placerats utan eller med bristfälliga utredningar.

I maj samma år tilldömde Malmö tingsrätt Vellinge kommun att betala skadestånd till två bröder som tingsrätten ansågs felaktigt placerade. Enligt tingsrätten fanns ingen utredning som motiverade beslutet och det kunde inte uteslutas att kommunen haft ekonomiska motiv bakom placeringarna.

I nuläget måste de som anser sig orättvist placerade gå via tingsrätten och stämma den ansvariga kommunen på eventuellt skadestånd.