Sköts ihjäl av polis – nu kommenterar åklagaren

Mesut Sahindal släpptes från polisstationen mitt i natten och sköts till döds 94 minuter senare.

Nu kommenterar jouråklagaren, Katarina Lindberg, beslutet.

Det byggde på en muntlig föredragning från polisen.

– Jag fattade det beslut som jag ansåg var riktigt utifrån den information som jag fick vid tillfället, säger hon i ett pressmeddelande.

– Det är förstås angeläget att diskutera vad som hänt och förutsättningarna för det beslut som jag fattade då, men med hänsyn till den tragiska händelse som inträffade efter beslutet och att beslutet kan komma att bli föremål för granskning, kan jag i nuläget inte kommentera det i närmare detalj. Det vore att föregripa en sådan granskning.

Varje natt är en åklagare från antingen Karlstad, Uppsala, Västerås eller Örebro i tjänst och svarar mot polismyndigheten i dessa fyra distrikt. Bland annat ska polisen anmäla gripanden till åklagaren som därefter beslutar om gripandet ska hävas eller övergå i ett anhållande. Besluten fattas efter muntlig föredragning på telefon av polis. Åklagare har under jourtid tillgång till misstanke- och belastningsregister.

De poliser som var involverade i skjutningen är nu under utredning och rubriceringen är tills vidare vållande till annans död.

Chefsåklagare Håkan Roswall vid riksenheten för polismål leder förundersökningen.

Vakthavande befälet i Uppsala ska ha blivit förvånad över åklagarens beslut att släppa den för dem välkände Sahindal.

Mesut Sahindal var nyligen villkorligt frigiven från fängelset. Han hade dömts till tre år för att ha skjutit sin fru i axeln med revolver.

Han hade efter frigivandet hotat exfrun på nytt så att åklagare beslutat om kontaktförbud, i februari. En brottsutredning om hoten pågick.

Han blev aktuell igen på förmiddagen i måndags då han återigen hotat exfrun - som tillsammans med de två barnen fått skyddade personuppgifter.

När patrullen kom till adressen vid 11-tiden hade han försvunnit men en anmälan om olaga hot upprättades.

Vid 21-tiden kom nästa larm från ex-frun. Han hade då återkommit och nu misshandlat henne.

Klockan 21.32 greps han och fördes in till polisstationen. Klockan 03 beslutade jourhavande åklagare, efter en muntlig föredragning, att gripandet skulle hävas.

94 minuter senare sköts han av polisen då han knivbeväpnad hotat sin mor och en syster.

Exakt vilken information som polisen lämnade är inte noterat skriftligen hos åklagaren, enligt Niclas Wargren, tf chef för åklagarkammaren i Karlstad.

– Det finns ingen motivering till beslutet, utan det är ett beslut om att gripandebeslutet hävs, punkt slut, säger Niclas Wargren. Det är egentligen färdigskrivna formuleringar i det datasystem vi har, där vi kryssar i. Och det viktiga där är att notera tidpunkten för det och till vilken polis man meddelar beslutet. Vilken polis som föredragit ärendet framgår också.

Kommunicerades det att det var en för Uppsala-polisen välkänd person som hade ett ganska digert register?

– Om den informationen framfördes? Det vet jag inte. Rent allmänt, hur det kan fungera, är det ju inte nödvändigtvis så att det framförs vad det är för en person.

– Ska man göra en sådan prövning, om ett gripande ska gå till ett anhållande eller om man ska släppa personen, gör man den prövningen i två steg. Steg ett är att titta på den anmälda händelsen, det anmälda brottet, och så tar man ställning till huruvida det är tillräckligt allvarligt och om finns det tillräcklig bevisning. Har man svarat ja på den frågan, att det är ett anhållningsgrundande brott med tillräcklig bevisning, är det först därefter man går vidare och tittar på vad det är för typ av person.

Om en utredning ska inledas gällande eventuellt tjänstefel av åklagaren är inte klart.

Men Niclas Wargren skulle se positivt på om det gjordes. Han menar att det är långt från självklart att åklagaren gjort något fel.

– Händelsen som sådan är tragisk på alla sätt och vis, men den utgör ju i sig inget facit på huruvida det var ett rätt eller felaktigt beslut.

Publisert: