M vill ta bort möjlighet att slippa sexualundervisning

Publicerad 2014-03-26

Tobias Billström (M).

Moderaterna vill ta bort möjligheten för elever att beviljas undantag från sexualundervisning och simlektioner.

I en intervju med Svenska Dagbladet går Tobias Billström (M) ut med att skolorna måste "orka ta konflikten" med utlandsfödda föräldrar.

– Det finns klasser i Malmö där så stor andel som 25 procent av eleverna är undantagna från simundervisning, säger han.

Tobias Billgren, migrationsminister och nybliven integrationspolitisk talesman för Moderaterna, öppnar i en intervju med Svenska Dagbladet upp för att täppa till de möjligheter som finns i skollagen för att bevilja undantag för barn att delta i sex- och samlevnadsundervisningen och simlektioner.

– Det finns klasser i Malmö där så stor andel som 25 procent av eleverna är undantagna från simundervisning. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det är en kunskap som alla har rätt till, säger han till SvD.

Vill ”ta konflikten”

Den nya skollagen har redan gjorts strängare men Tobias Billström vill göra den ännu tuffare – och se en "mycket, mycket restriktiv" hållning. Han menar också att skolorna måste skärpa tonen gentemot föräldrarna.

– När det gäller de här frågorna är det inte rimligt att man inte orkar ta konflikten med föräldrarna.

Tobias Billström anser att en integrationspolitisk fråga som måste diskuteras mer är att lagen måste gälla lika för alla. Till SvD säger han att debatten oftast handlar om arbetsgivare som diskriminerar men att det också finns en annan dimension av saken:

– Det finns en tendens att man bedriver någon form av omvänd diskriminering; att man säger att det här berör bara en grupp som är utrikesfödda, det handlar om andra normer, en annan kultur. Men lagen måste gälla lika för alla.

Nekar till SD-flört

Utöver skolornas sexualundervisning och simlektioner hänvisar Tobias Billström i SvD-intervjun också till en annan fråga där han nu kräver hårdare tag:

– På vilket sätt ska vi på kommunal nivå stötta lärare, rektorer och kuratorer som upptäcker att en trettonårig flicka är på väg bort över sommaren och man vet att hon kommer att giftas bort?

Han poängterar att rektorer i de fallen måste göra en polisanmälan.

– Man måste prata med flickans föräldrar och klargöra att det man tror håller på att hända är olagligt.

SvD: Vad säger du till dem som anser att du med en arm håller SD stången men samtidigt med ena ögat blinkar till deras väljare?

– Jag har både i ord och gärning visat att jag tror på att Sverige måste vara ett tolerant och öppet samhälle. Basfakta är att Sverige har legat i topp när det gäller att ta emot asylsökande. Vi har också infört en mycket liberal lagstiftning för arbetskraftsinvandring, säger han till SvD.

Ett liknande förslag presenterades av Folkpartiet 2008, vilket mötte skarp kritik från bland andra Sveriges lärarförbund och muslimska organisationer.