Noll koll på vanvården

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Getty

NYHETER

Bristande rutiner och underbemanning leder till svåra missförhållanden på Sveriges äldreboenden.

Kommunerna och de privata aktörerna ansvarar själva för att åtgärda problemen.

Men ingen kontrollerar vad de gör – eller inte gör.

Under 2013 anmäldes 271 fall av vanvård och andra missförhållanden på kommunala och privata äldreboenden till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Men de allra flesta fallen kommer aldrig till IVO:s kännedom.

Det finns nämligen inga klara regler för vilka ärenden som kommunerna  och de privata huvudmännen själva får hantera, och vilka de måste skicka vidare till IVO. Det bestämmer de som bedriver verksamheten själva.

– Det kan vara både bra och dåligt när det inte skickas någon Lex Sarah-anmälan. Kommuner som inte rapporterar kan antingen lösa saker snabbt själva eller så jobbar de inte med det här, säger Margit Nordin-Lundgren, inspektör på tillsynsenheten för IVO i region mitt.

”Svårt att kontrollera”

Aftonbladets kartläggning visar att den vanligaste åtgärden kommuner och privata aktörer säger att de ska genomföra i sina anmälningar till IVO är ”förändring av rutiner.”

Det gäller även i de fall när vårdtagaren avlidit.

Vilka åtgärder de genomför lägger sig inte IVO i. Inte heller kontrollerar de att förändringarna verkligen genomförs.

– Vi utgår från att om man sagt att man ska göra något så gör man så. Det skulle bli alltför svårt att kontrollera, säger Margit Nordin-Lundgren.

Låg bemanning

Regeringen håller inte med. Samuel Sunesson, politiskt sakkunnig hos äldreminister Maria Larsson, säger:

– Vi tycker att IVO ska gå in och kontrollera kommunernas egenkontroll.

Bemanningen på boendet har varit låg i ett stort antal fall där rutinerna, enligt anmälan, har brustit. I andra fall har personalen varit oerfaren.

Som det ser ut i dag bestäms bemanningen efter kommunen eller vårdbolagets eget tycke.

– Det finns inga bestämmelser om minsta bemanning just nu. Det är kanske på gång. Det finns allmänna råd om kompetensen inom personalen, men inga föreskrifter, säger Margit Nordin-Lundgren.

De 271 anmälda fallen under förra året gäller alltså bara anmälningar till IVO. De missförhållanden som kommunen väljer att själva lösa behöver de inte rapportera in. De finns därför inte med i det granskade materialet.

– Det är egentligen toppen på en pyramid, de allra mest allvarliga händelserna, som ska komma hit, säger Margit Nordin-Lundgren.

Eric Tagesson

Jenny Hallström

Sanna Wolf-Watz

Yasmine Winberg

Publicerad: