Finlands president: "Utvecklingen i Ryssland är mycket oroande"

1 av 2 | Foto: Finlands president Sauli Niinistö.
NYHETER

Finlands president Sauli Niinistö är djupt bekymrad över utvecklingen i Ryssland.

– Ryssland fjärmar sig från väst. Det är mycket oroande, säger Niinistö i en intervju med SvD och Hufvudstadsbladet.

Finlands president Sauli Niinistö tycker att den ryska kulturen har många fina saker: vänligheten, gästfriheten, omsorgen om familjen.

Men att landet nu tycks vara på väg bort från Europa – det oroar.

– I början av Vladimir Putins första presidentperiod strävade Ryssland efter att anamma europeiska värderingar. Eller åtminstone uppfattade ryssarna europeiska värderingar som någonting gott. Nu verkar det som om en annan period har tagit vid: Ryssland fjärmar sig från väst.

Leda till försämrade relationer

Sauli Niinistö är rädd att den nya ryska inställningen kan leda till försämrade relationer med andra europeiska länder.

– I Finland och EU har vi hoppats mycket på ett bättre samarbete med Ryssland. Men om den här attitydförändringen påverkar förhållandena mellan stater så är det åtminstone inte ett steg framåt.

Presidenten är dock väldigt försiktig när det kommer till frågor om den ryska försvarsmaktens massiva upprustning.

– Finlands försvar står inte i direkt beroendeförhållande till vad som sker i Ryssland. Ryssland håller på att förnya sin föråldrade försvarsmateriel.

Natomedlemskap inte aktuellt

Enligt Sauli Niinistö är ett Natomedlemskap i dag inte aktuellt.

– Finland har tre huvudsakliga internationella samarbetspartner: det nordiska försvarssamarbetet Nordefcon, EU:s försvarsdimension och Natopartnerskapet. På dem bygger vi vårt säkerhetssamarbete.

Niinistö undviker också att svara på frågan om utvecklingen inom det svenska försvaret, med bland annat avskaffandet av den allmänna värnplikten, är oroande.

– Den är helt och hållet svenskarnas sak.

Samtidigt är han noga med att påpeka att Sveriges försvar är viktigt.

– Vi vill inte ha något säkerhetsvakuum där.