Tingsrätten: Kommunen fördröjer rättegången

Av: TT

Publicerad:
Brantafors vattenverk i Kallinge stängdes ner i december 2013 sedan man hittat höga halter av PFAS i dricksvattnet. Sedan 2016 driver privatpersoner en rättsprocess mot det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Brantafors vattenverk i Kallinge stängdes ner i december 2013 sedan man hittat höga halter av PFAS i dricksvattnet. Sedan 2016 driver privatpersoner en rättsprocess mot det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik. Arkivbild.

Tingsrätten anser att det finns skäl att tro att Ronneby kommun fördröjer rättegången som ska reda ut om människor tagit skada av att dricka förorenat vatten.

– Det är direkt felaktigt, säger kommunjuristen Mathias Kågell-Landgren.

Mindre än ett dygn innan den planerade rättegångsstarten i september inkom det kommunala bolaget Miljöteknik med ny bevisning i fallet, som rör huruvida kommuninvånare i Ronneby har skadats av att dricka vatten som i åratal har varit förorenat med högfluorerade kemikalier (PFAS).

Skarp kritik

Blekinge tingsrätt godtog den nya bevisningen och rättegången blev uppskjuten till februari 2021. Nu har rätten fattat ett beslut om att Miljöteknik inte får inkomma med någon ny bevisning efter den 8 januari, om inte giltig ursäkt finns.

I beslutet får det kommunala bolaget skarp kritik. Rätten skriver att det finns skäl att ifrågasätta om Miljöteknik "bedriver en lojal processföring som syftar till att få tvistefrågan avgjord" och att det finns "skäl att förmoda att parten söker fördröja avgörandet utan godtagbar anledning".

Rätten skriver att Miljöteknik har som utgångspunkt att all PFAS-forskning som publiceras i världen kommer att åberopas som bevisning – utan att bolaget gör några närmare efterforskningar om forskningens resultat.

– Det är direkt felaktigt, säger kommunjuristen Mathias Kågell-Landgren till TT.

– Vi kommer ju inte ligga och kontrollera hela världen efter tillgänglig PFAS-forskning och ge in den som bevisning. Vi ger in sådant som är relevant för målet.

Den nya bevisning som lämnades in i september består av forskning från arbets- och miljömedicin (AMM) i Göteborg och Lund. Rätten anser att det är anmärkningsvärt att Miljöteknik lämnade in bevisningen eftersom man inte visste om det var till bolagets för- eller nackdel i målet.

"Vårdslöst"

– Det var ett råmaterial utan analyser, men vi visste att det i hög grad var relevant för rättegången. Det är ju trots allt personerna som har stämt oss som förekommer i den här forskningsrapporten och det handlar om förekomsten av cancer. Det här är ju forskning som bedrivs på människorna i Ronneby, säger Kågell-Landgren.

Göran Starkebo, advokat för PFAS-föreningen som driver rättsprocessen, anser att tingsrätten ger kommunen "sällsynt skarp kritik".

– Det var ju vårdslöst att åberopa den typen av bevisning så kort innan huvudförhandlingen. De orsakade ju att det blev hinder för att genomföra den här rättegången som planerat. Man förväntar sig inte att en kommun processar på detta sätt, säger Göran Starkebo till TT.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN