Lärarens kritik om snus- och tobaksförbudet: Jag är ingen polis

Publicerad 2024-03-25

Regeringen föreslås införa totalförbud för cigaretter och snus under skoltid och på skolresor.

Något som gymnasieläraren Peter Olausson menar riskerar att bli ”totalt tandlöst”.

– Vår uppgift är att sätta betyg, inte plocka cigaretter från eleverna.

Under måndagen överlämnade den särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö sina slutsatser kring utredningen om lustgas och vissa frågor på alkohol- och tobaksområdet till socialminister Jakob Forssmed (KD).

Bland annat föreslogs ett förbud mot snus och cigaretter under skoltid.

– Det finns redan en reglering som förbjuder rökning på skolgårdar och i skolbyggnader, men det finns inget förbud mot att snusa, förklarade hon under en pressträff.

Förbudet föreslås omfatta elevernas skoltid, vilket innebär att så länge det pågår undervisning på skolan så gäller förbudet. Samma sak gäller skolutflykter och skolresor.

Det som innefattas i begreppet är cigaretter med tobak, e-cigaretter med nikotin samt brunt och vitt snus.

Peter Olausson jobbar som lärare i samhällskunskap och religion på Herrgårdsgymnasiet i Säffle.

”Kan inte leka poliser”

Men Peter Olausson, lärare sedan 25 år i samhällskunskap och religion på Herrgårdsgymnasiet i Säffle, är kritisk till förslaget då han ifrågasätter hur det ska hanteras i praktiken.

– Vem ska se till att det här efterlevs och vad blir konsekvenserna? Lärarkåren kan inte gå omkring och leka poliser. Detta är en ickefråga. Det är så provocerande som lärare att se hur man lämpar över detta på skolan.

Hans bild är att det snusades och röktes mer i början av hans karriär, men konstaterar att det fortfarande förekommer och att det är väldigt enkelt för minderåriga att få tag på både snus och cigaretter i dag.

Samtidigt tror han inte att ett förbud kommer att minska användningen bland eleverna.

– Man måste upplysa och sätta in insatser långt tidigare än på högstadiet och gymnasiet då eleverna redan är inne i detta. Givetvis säger vi ur personalen exempelvis till om vi ser någon elev som står och röker inne på skolområdet, men det gör vi oavsett ett förbud eller inte.

– Och jag tror att det är samma på andra hållet. Vill eleverna röka så kommer de att göra det, oavsett förbud.

”Ett föräldraansvar”

Samtidigt understryker han att elevernas tobaks- och nikotinanvändande inte är skolans ansvar.

– Det är ett föräldraansvar. Vi på skolan kan sprida kunskap och påtala hälsorisker, vilket vi gör genom olika temadagar och vi lyfter det här i olika samtal med eleverna och på utvecklingssamtalen med föräldrarna. Jag som samhällskunskapslärare har även lyft den ekonomiska konsekvensen på mina lektioner, vilket brukar göra eleverna förskräckta. Men det är snarare den än hälsoaspekten som får dem att reflektera.

Peter Olausson menar även att oklarheterna kan leda till onödiga konflikter mellan skolpersonal och elever.

– Eleverna är högst medvetna om varför vi säger till dem och jag har aldrig blivit otrevligt bemött av mina elever när det har hänt. Men om ansvaret för det här förbudet nu läggs på lärarna men det inte finns några uttalande konsekvenser eller straff, vad ska vi då göra? Som sagt, jag är anställd som lärare, inte polis.

Han tillstår dock att intentionen med ett förbud är god, men frågar sig återigen hur det ska efterlevas praktiskt i skolorna. Något som även journalisterna på pressträffen ville ha svar på.

– Vi har inte gått in i detalj på hur skolorna ska se till att det här faktiskt upprätthålls, men det är samma typ av regelring som rökförbudet, förklarade den särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö när hon fick frågan.

Hon konstaterar vidare att man inte ska avhysa elever som bryter mot förbudet utan i stället informera föräldrarna och säga till eleven att man inte får använda snus eller cigaretter.

Utredaren: Vill inte svara på frågan

Men om skolpersonalen får lov att beslagta snusdosor och cigaretter vill Inga-Lill Askersjö inte svara på.

– Jag förstår varför du ställer frågan, för den är omdiskuterad, men jag vill faktiskt inte svara på det. Jag säger bara att det är samma reglering som rökförbudet och jag tror att den här frågan fortsatt måste diskuteras. Hur skolans personal ska hantera detta i fårhållande till eleverna, blir svaret till journalisterna.

Svar som får Peter Olausson att bli ännu mer frustrerad och uppgiven.

– Det hon säger är samma rutiner som vi har idag och det ger ingen effekt. Eleverna slutar inte röka för det utan det riskerar istället att leda till konflikter och potentiella hotfulla situationer mellan lärare och elever.

– Jag tycker det är fegt att lägga fram en utredning och sedan inte kunna ge svar på fråga hur vi i skolan ska hantera detta. Man kunde åtminstone ha gett en rekommendation som sedan fick prövas lagligt.

Följ ämnen i artikeln