Maten som sänker blodsockret: Ingen extrem diet

Petra Hedbom/TT

Publicerad 2023-12-20

Vuxna med typ 1-diabetes fick flera hälsofördelar när de åt en kost med måttligt med kolhydrater.

– Det handlar inte om någon extrem diet och de flesta upplevde att den var enkel att följa, säger Sofia Sterner Isaksson, forskare och dietist.

I studien har 50 vuxna med typ 1-diabetes lottats till att antingen inleda med fyra veckors diet med traditionell kost eller fyra veckor med en mindre mängd kolhydrater. Efter fyra veckor gjorde alla deltagare ett uppehåll för att sedan gå över till den andra dieten – på så sätt jämfördes deltagarna med sig själva.

Typ 1-diabetes är en immunologisk sjukdom och de som drabbas behöver tillföra kroppen insulin. Till skillnad från typ 2-diabetes, som kan uppstå på grund av livsstil, finns det få studier på hur kost med mindre kolhydrater påverkar personer med typ 1.

Bättre blodsocker

Deltagarna, som alla hade förhöjda blodsockervärden vid studiens början, använde en kontinuerlig mätare (CGM) som skattade blodsockernivåerna var 15:e minut.

När alla hade testat båda dieterna konstaterade forskarna att äta måttligt med kolhydrater gjorde att deltagarna hade bättre medelvärden för sitt blodsocker än med den traditionella dieten.

Resultaten har publicerats i tidskriften Lancet Regional Health Europe.

– Det är positivt eftersom de aktuella förbättringarna anses minska risken för organskador, säger Sofia Sterner Isaksson, som tillsammans med bland andra Marcus Lind, professor i diabetologi, står bakom studien.

I den traditionella kosten kom hälften av energin från kolhydrater. I den måttliga kolhydratkosten var det i stället 30 procent. Det handlar alltså inte om en nolltolerans. Dieterna var sammansatta så att både kolhydrater och fetter var av bra sort. Det handlar till exempel om fullkorn och fiberrika kolhydrater liksom hälsosamma fetter.

Mer nöjda

Kolesterol- och blodtrycksnivåer låg på samma nivå för båda dietvarianterna. Dessutom upplevde deltagarna sig mer nöjda med den kolhydratsnåla kosten.

Att dra ner på kolhydraterna kan alltså vara ett sätt att förbättra blodsockervärdena för vuxna med typ 1-diabetes. Men det är viktigt att göra större förändringar i samråd med vården, enligt Sofia Sterner Isaksson som är verksam vid Göteborgs universitet.

– Alla behöver finna en kost som passar dem. Därför är det viktigt att vi kan presentera data som visar att måttlig lågkolhydratkost är effektiv och säker, säger hon.

– Det behövs däremot separata studier framöver för barn som växer och där behovet är ett annat.