Unik grafik: Jämför själv dödskurvorna

Hur ser utvecklingen i antalet döda i corona ut i Sverige – just nu – jämfört med övriga Norden? Och hur mycket skiljer sig Stockholms utveckling mot Italiens värst drabbade regioner? Här kan du själv jämföra länders och regioners utveckling i vårt unika kanonkulediagram.

Unikt diagram: Ställ in och jämför själv Välj olika skalor