Historisk krislag klubbad i riksdagen

Av:  TT

Regeringen får på lördag ökad makt för att snabbt begränsa virusspridning.

Men den öppnar inte för beslut om utegångsförbud.

Riksdagen har, efter det att regeringen tvingats backa en del från sitt första förslag, sagt ja till en historisk lagändring som ökar regeringens befogenheter i kampen mot coronasmittan.

Moderatledaren Ulf Kristersson, som varit en av de starkaste kritikerna till regeringens första utkast till lag, säger att han nu inte ser några risker för att regeringen ska missbruka den makt som den nu ges.

– Nej, inte nu längre. Det var ett slarvigt förslag de kom med först, men vi rättade till det rätt rejält. Jag är inte orolig längre, säger Kristersson till TT.

Socialminister Lena Hallengren (S) konstaterar att riksdagen har snävat in vad regeringen kan göra.

– Nu måste vi titta på vad utrymmet är, säger Hallengren men vill för dagen, före analys, inte bedöma om lagen blivit något helt annat än vad regeringen tänkt sig.

Men hon säger att lagändringen ger regeringen möjligheter att, till exempel, snabbt stänga verksamheter om de som är ansvariga för dem inte följer rekommendationer mot smittspridning.

Lagändringen i smittskyddslagen gör att regeringen, utan att först vända sig till riksdagen, kan utfärda föreskrifter om att till exempel tillfälligt begränsa folksamlingar eller tillfälligt stänga hamnar, flygplatser, järnvägsstationer, köpcentrum, restauranger, sportanläggningar och bibliotek.

Regeringen kan även fatta beslut om att omfördela läkemedel, skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning mellan olika vårdgivare, kommuner och regioner.

Ej utegångsförbud

Däremot får eventuella kommande föreskrifter inte utformas så att de strider mot fri- och rättigheter som skyddas i grundlagen. Det betyder bland annat att regeringen inte kan fatta beslut om utegångsförbud, som införts i andra länder, eller om karantän av hela samhällen. Sådana åtgärder kan enbart riksdagen besluta om genom lag, står det i socialutskottets betänkande om lagändringen.

Regeringens nya befogenheter ska träda i kraft den 18 april och gälla till och med slutet av juni.

De utökade befogenheterna motiveras med att det på mycket kort sikt kan uppkomma stora svårigheter att med snabba, adekvata och nödvändiga åtgärder möta de utmaningar som spridningen av det virus som orsakar covid-19 innebär.

Har rätt idag

Regeringen har redan i dag rätt att utfärda förordningar för att förhindra smittspridning.

Den första april infördes besöksförbud på äldreboende med stöd av socialtjänstlagen.

Den 27 mars utfärdades en förordning om förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Regeringen anser dock att de nuvarande befogenheternas räckvidd till viss del är oklar och att de i viss utsträckning även framstår som otillräckliga.

Oppositionen säger ja

Oppositionen har gått med på lagändringarna bland annat eftersom de eventuella föreskrifter regeringen utfärdar i efterhand omedelbart ska underställas riksdagen för prövning.

Regeringen tvingades skriva in att riksdagen omedelbart ska få ta del av de beslut som regeringen tar med lagändringen som stöd och att riksdagen ska kunna upphäva felaktiga beslut snabbt, efter några dagar. Och besluten regeringen tar ska vara så brådskande att det inte finns skuggan av en chans att först fråga riksdagen.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill att regeringen ska återkomma med förslag om ekonomisk ersättning till de som drabbas av att en verksamhet måste stängas. Regeringen har svarat att frågan om ekonomisk kompensation ska övervägas i samband med att de enskilda eventuella föreskrifterna om åtgärder tas fram.

Publisert:

LÄS VIDARE