Ny studie: Det är oftast första symtomet på covid

Amerikanska forskare visar att symtomen på covid-19 tenderar att uppträda i en förutsägbar ordning. Och covid-symtomen kommer i en följd som skiljer sig från den man vanligen ser vid influensa.

70 procent av covid-fallen börjar med samma symtom, enligt studien.