Vård & omsorg

”De måste se sig själva i spegeln”

Ministerns svar efter Aftonbladets granskning: Attendo måste följa lagar och regler

Av: 

Mary Mårtensson

NYHETER

Aftonbladet har granskat äldreomsorgen under ­våren och sommaren.

Attendo är den vårdgiv­are som kritiserats flest gånger av Ivo för att driva underbemannade äldre­boenden.

– Attendo måste givetvis följa lagar och regler men också kunna se sig själva i spegeln och känna sig helt trygga med att våra äldre får den allra bästa omsorgen, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Under våren och sommaren har Aftonbladet granskat äldreomsorgen. Den senaste granskningen gäller äldre- och demensboendet Attendo Duvan i Linköping.

Där bor 95 äldre på fyra avdelningar, en av dem med demenssjuka.
På Duvan tog länge tre anställda hand om dessa 95 äldre på nätterna. Tidigare anställda undersköterskor vittnar om hur de kunde få springa på 100 larm en natt och själva byta 20 blöjor.

Överklagade beslut

Duvan kritiserades redan sommaren 2017 av Ivo, ­Inspektionen för vård och omsorg, för att vara underbemannat nattetid.

Ivo krävde minst fem ­anställda.

Attendo överklagade beslutet. Men det fastställdes i kammarätten i januari i år efter en utdragen rättsprocess.

Ändå dröjde Attendo fem månader – till juni – med att rätta sig efter beslutet.

Ytterligare tre av Attendos äldreboenden har i år kritiserats av Ivo för underbemanning. På vart och ett har två anställda tagit hand om 50 äldre nattetid.

Ett av de tre boendena, Attendo Rösegården i Västerås, är ett renodlat demensboende.

Socialministern Lena Hallengren (S) svarar efter Aftonbladets granskning av äldrevården. ”Jag blir genuint besviken på vård- och omsorgsgivare om de inte ­klarar av att ge äldre den omsorg som de förtjänar”, säger hon. Bilden till höger är från ett annat äldreboende som inte har ­någon koppling till artikeln.

Ivo bedömer att Attendo – med den bristande bemanningen – inte kan erbjuda ett tryggt boende eller till­godose de demenssjukas behov av hjälp och stöd.
Attendo delar inte Ivos bedömning. Företaget menar att det är möjligt, bland annat med hjälp av tekni­ska hjälpmedel som sensorer och kameror. Aftonbladet bad socialminister Lena Hallengren (S) att kommentera situationen inom äldrevården som framkommit vid Afton­bladets granskning. Vi ställde följande frågor:

Är det en rimlig ­bemanning att två anställda ska ta hand 50 äldre nattetid, varav många är demenssjuka. Eller att tre anställda ska ta hand om 95 åldringar?

Är det rimligt att hundratals miljoner kronor av våra skattepengar ska gå till privata vinster till ­aktieägare, när gamla och sjuka inte får den vård och omsorg, som de enligt lagen har rätt till?

Tycker ni att äldre­vården ska se ut så här?

Socialministern uppger att hon tagit del av Aftonbladets granskning, men svarar i generella ordalag.

– Det är de äldre som har byggt vårt land och de förtjänar den allra bästa omvårdnaden när de blir gamla, säger Lena Hallengren.

– Jag blir genuint besviken på vård- och omsorgsgivare om de inte klarar av att ge äldre den omsorg som de förtjänar.

Attendo är en börsnoterad vårdkoncern som bedriver verksamhet inom vård och omsorg på entreprenad från kommuner och landsting på ett 70-tal orter i Sverige.

– Attendo måste givetvis följa lagar och regler, men också kunna se sig själva i spegeln och känna sig helt trygga med att våra äldre får den allra bästa omsorgen, säger Lena Hallengren.

Omsätter miljarder

Attendo omsatte förra året elva miljarder kronor och gjorde en vinst på 321 miljoner kronor.

– Som socialdemokrat ­an­ser jag alltid att skatte­medel ska gå till vad de är avsedda för.

– Ingen ska plocka ut vinst genom att tumma på kvaliteten, säger socialminister Lena Hallengren.

ANNONS

Stoppa myggen! Nu är det SPECIALPRIS på myggmedel! VINNARE av Aftonbladets test av bästa myggmedel 2022!

Extern länk från MEDS

Köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

”Vi känner inte igen oss”

ÄMNEN I ARTIKELN

Vård & omsorg

Attendo

Äldrevård

Lena Hallengren

AB Voice