Chefsläkaren om Carolines död: ”En djupt tragisk händelse”

Av: Gustaf Tronarp

Publicerad:

Långsamt agerande, bristande stöd och en ovillighet att utreda händelsen.

I den Ivo-anmälan som Nicklas Carlsson gjort efter Carolines död är kritiken mot Mälarsjukhuset hård.

– Det är en djupt tragisk händelse, säger chefsläkaren Peter Augustinsson.

Tvåbarnsmamman Caroline Hellsten dog den 31 juli 2018, ungefär en vecka efter att hon fött sitt andra barn. Sambon Nicklas Carlsson har anmält Mälarsjukhuset i Eskilstuna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kritiken som Nickas framför är skarp. Den rör såväl den akuta behandlingen och klinikens agerande efter Carolines död.

– Det känns som att de inte tar det som hänt på allvar. Kvinnokliniken har inte gjort någonting för att hjälpa oss. De har inte ens velat göra en lex Maria-anmälan, säger Nicklas.

– Om man inte vill utreda vad som hänt och lära sig av det så kommer det ju hända igen.

Sjukhuset har utrett internt

Sjukhus och andra vårdgivare är skyldiga att anmäla allvarliga incidenter till IVO. Peter Augustinsson, chefsläkare på Mälarsjukhuset, vill inte svara på vad som har gjorts i Carolines fall.

– Med hänsyn till patientsekretessen kan jag inte gå in på detaljer om enskilda ärenden.

Men hur har ni utrett det inträffade?

– Det görs alltid en internutredning när något sådant här sker. Men mer än så kan jag inte säga.

Den avlidnas sambo är mycket kritisk till hur ansvariga på kvinnokliniken agerat. Hur ser du på det?

– Det här är en djupt tragisk händelse och det är naturligtvis mycket olyckligt om man som närstående har en negativ upplevelse av bemötandet från sjukhuset.

– Men innan Ivo:s utredning är klar kan jag inte uttala mig om vad som hänt.

Ivo: Ärendet pågår

Jonas Malm arbetar på Ivo:s presstjänst. Han är fåordig om hur arbetet fortskrider.

– Det är ett pågående ärende och vi håller på att samla in information.

– Vi kan inte kommentera ärendet innan utredningen är klar. Jag kan inte svara på hur lång tid det kommer att ta.

Publicerad:

LÄS VIDARE