Hårda ord från advokaten när Eric Torell-rättegången avslutades

Åklagaren Martin Tidén yrkar på böter och villkorlig dom för poliserna

avGustaf Tronarp

Poliserna bör straffas med villkorlig dom och böter för dödsskjutningen av funktionsnedsatte Erik Torell. Det anser chefsåklagaren Martin Tidén.

Men när rättegången avslutades på måndagen blev han hårt ansatt av försvararna.

– Jag har aldrig tidigare suttit i en huvudförhandling där åklagaren helt saknar bevisning för sina påståenden, sa advokat Thomas Martinson.

Laddar Live Upplevelse

Var polisernas eldgivning motiverad med hänsyn till faran som patrullen upplevde att de stod inför?

Det är en av nyckelfrågorna som rätten har att ta ställning till då de ska pröva om de tre åtalade poliserna bröt mot lagen när funktionsnedsatte Eric Torell sköts till döds i augusti förra året.

På måndagen avslutades rättegången. Under förmiddagen höll åklagaren Martin Tidén och målsägandebiträdet Tomas Nilsson sina pläderingar.

Yrkar på villkorlig dom och böter

Tidén yrkade på att den polis som sköt det dödande skottet ska dömas till villkorlig dom och dagsböter. För de två andra vill han se enbart bötesstraff.

– Jag anser att det är allvarliga misstag som har begåtts, sa åklagaren.

– Ett godtagbart handlande hade varit att sluta skjuta när Eric Torell vände ryggen mot poliserna. Då utgjorde han inte längre något hot.

Tomas Nilsson, som företräder Eric Torells familj, beskrev det inträffade som en ”oerhörd tragedi”.

– Våldet som har använts har varit uppenbart oförsvarligt.

Advokat Thomas Olsson: ”Förstår inte vad åklagaren menar”

Därefter pläderade advokat Thomas Olsson, som försvarar den polis som tjänstgjorde som insatschef.

Han sågade åklagarens resonemang på punkt efter punkt.

– Jag hör vad åklagaren säger, men jag förstår fortfarande inte vad han menar.

– Han menar att min klient borde ha gjort en realistisk hotbildsbedömning om att man riskerade att möta en farlig, beväpnad man. Det vore ju helt felaktigt, utifrån vad vi vet i dag. 

Senare i utläggningen återkom Olsson till det resonemanget:

– Om polisen skulle agera som åklagaren menar, alltså att göra realistiska men felaktiga hotbildsbedömningar, så skulle det blir väldigt svårt att sköta sitt arbete.

”Saknar helt bevisning”

Advokat Anton Strand företräder polisen som avlossade skottet som dödade Eric Torell. Han vände sig direkt till domaren och nämndemännen i sitt slutanförande.

– Oaktat hur rätten ställer sig i ansvarsfrågan så har vi en sällan skådad tragik.

– Ni har att pröva den juridiska ansvarsfrågan, ingenting annat. Att det här objektivt sätt blivit fel, det finns det ingen som säger emot.

Advokat Thomas Martinsson representerar den andra polisen som öppnade eld. Han var hård i sin kritik av åtalet.

– Jag har aldrig tidigare suttit i en huvudförhandling där åklagaren helt saknar bevisning för sina påståenden.

Under en kort presskonferens efter rättegångens slut svarade åklagaren Martin Tidén på de hårda orden.

– Han säger väl det han ska säga som advokat.

Dom i målet meddelas den 3 oktober klockan 14.

1 av 11 | Foto: PRIVAT
Eric Torell.

PODD: Dödsskjutningen av Eric Torell

I nyhetspodden Aftonbladet Daily pratar vi om fallet Eric Torell – och om detaljen som kan avgöra i rätten.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify

Eller ⬇️ klicka på PLAY-knappen

Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

ARTIKELN HANDLAR OM