Fredagen den 13 – därför är det en otursdag

Det ska du inte göra i dag

Av: Aftonbladet

Publicerad:
Uppdaterad:

Res inte iväg, börja inte på ett nytt jobb – och anordna inte något dop.

I dag är det fredag den 13 – otursdagen nummer ett. Då gäller det att undvika vissa saker, i alla fall enligt råd från förr.

Detta vet vi om otursdagen.

Fredag den 13 infaller en till tre gånger per år. I år infaller otursdagen två gånger, nu i september och sedan i december, alltså på lucia.

Att kombinationen av veckodagen fredag och datumet 13 inträffar så sällan har gjort att dagen än i dag ses som magisk i det folkliga medvetandet, enligt Institutet för språk och folkminnen.

Men det är inte bara svenskarna som kallar fredag den 13:e för otursdag, på flera håll i världen anses dagen särskilt oturlig. Därför bör viktiga sysslor och resor undvikas just denna dag.

Talet 13...

Både veckodagen fredag och talet 13 har sedan länge förknippats med otur och olycka. 13, som är ett odelbart tal, har ofta ansetts vara magiskt och har i olika tider runt om i världen förknippats med både lycka och olycka.

Att siffran blivit ett olyckstal i stora delar av västvärlden kopplas ofta till den bibliska berättelsen om att 13 personer närvarade vid Jesus sista måltid med lärljungarna, enligt institutet.

Att Frankrikes kung Filip IV fängslade och torterade ett stort antal tempelriddare fredagen den 13 oktober 1307 brukar uppges som en annan teori.

Än i dag finns en hel del vidskepelse kring talet – vissa flygbolag har ingen stolsrad med numret 13 och hotell saknar ibland rumsnumret.

...och veckodagen fredag

I dag förknippas fredagen ofta med något positivt, som början på helgen och umgänge. Men tidigare, i den äldre folkliga traditionen har fredagen setts som en veckodag med otur.

I arkiven hos Institutet för språk och folkminnen finns många råd om vad som bör undvikas på fredagar – som att börja ett nytt arbete, flytta, resa, anordna dop eller ge bort pengar.

Extra oturlig kombination

Idén om att 13 kombinerat med fredag skulle medföra extra otur går att tidsfästa till 1800-talet. En möjlig förklaring till hur den kom till går att hitta i Bibeln, nämligen kombinationen av att 13 personer närvarade vid Jesus sista måltid och att han korsfästes en fredag, enligt Jonas Engman, etnolog vid Nordiska museet.

Det finns till och med ett namn för rädslan för otursdagen, nämligen paraskavedekatriafobi.

Men det finns ljuspunkter. Enligt försäkringsbolaget Trygg-Hansas skadestatistik för de senaste åtta åren behöver man inte oroa sig: det skiljer inte så mycket mellan fredag den 13 och andra fredagar. Visserligen inträffar, totalt i Sverige, 1,6 procent fler skador den 13 men det räknas till slumpen, enligt försäkringsbolaget. Men det varierar samtidigt stort mellan länen – i Jämtland är antalet skadeanmälningar 30 procent högre fredagar som infaller den 13 jämfört med andra fredagar, medan de sjumnker med sju procent på Gotland.

Foto: Ole Martin Wold/TT
Kombinationen av att 13 personer var närvarande vid Jesus sista måltid och att han korsfästes på en fredag kan vara en förklaring till idén om att fredag den 13:e är en otursdag. (Arkivbild)
Publicerad:

LÄS VIDARE