Kravet: Stoppa nya köket på Ackis

I en skrivelse till Sjukhusstyrelsen på Region Uppsala tidigare i veckan krävde sjukhusets fackförbund att bygget av det nya produktionsköket skulle stoppas.

– Är det så bråda tider med pengar så får man väl vända på varje krona, säger Sofia Lindström, vide ordförande Vårdförbundet Uppsala.

Politikerna vägrar, trots att sjukhusets ledning stöttar kravet.

– Vi har ingen avvikande åsikt mot facken, vi ser ju också att det här, den ekonomiska situationen för vår del är väldigt ansträngd. Köksbygget förbättrar ju den inte, säger Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör.

Så varför stoppar man inte bygget då och sparar pengarna?

– Det är politikerna som tagit beslut så de vill ju fortsätta med det här. Vi på sjukhuset har ingenting emot att pausa köket, vi kommer behöva mer material och personal. Hela sjukhuset är ju också redan en jättestor byggarbetsplats.

Man pausade ju bygget av ”100 huset”, skulle det gå att pausa även köket?

– Ja. Vi har ju en fungerande matleverans från Västerås. För vår del och våra patienter skulle det inte göra någonting att sätta stopp. Det här köket har inte beställts av sjukhuset, utan rent politiskt, säger Hans-Olov Hellström.

Rimmar illa med sparkravet

Men det är inte aktuellt att stoppa nått bygge. Trots att facket och sjukhusets ledning ser att det planerade köket rimmar illa med regionens sparkrav så har sjukhusstyrelsen på Region Uppsala avfärdad kravet som ”icke aktuellt”.

– Köket är ju utdömt. Det finns flera utredningar genom åren som visar det. Vi har landat i ett förslag och måste kunna servera våra patienter mat, säger Malin Sjöberg Högrell, (L), regionråd och ordförande för Sjukhusstyrelsen.

Biträdande sjukhusdirektör Hans-Olov Hällström menar ju att det här bygget snarare kommer försvåra möjligheten till det då Akademiska blir mer av en byggarbetsplats och att mathanteringen flyttas från köket till avdelningar, hur ser du på det?

– Vi har inte tagit ställning till det, och har inte hunnit kolla på det, vi måste hitta en lösning i så fall.

Ansvarsfullt och försvarbart

Trots att nu både facket och sjukhusets ledning vill rycka i bromsen och pausa bygget av det nya köket så menar Malin Sjöberg Högrell att beslutet är ansvarsfullt och försvarbart.

Enligt regionrådet så skulle det inte gå att spara några pengar även om man stoppade jättebygget.

– Det är en investering inte en utgift, vi skulle ha samma sparkrav oavsett om vi bygger köket eller inte.

Tvärt emot sparkraven

Även om bygget av produktionsköket fortsätter som planerat så stannar inte utgifterna där, menar Hans-Olov Hällström. Och den utlovade personalminskningen skulle heller inte gå att genomföra.

– Det var tänkt att vi skulle ligga kvar i det gamla matleveranssättet under byggtiden. Men eftersom det byggs så mycket så går det inte, man kommer inte fram. Då måste vi införa ett nytt system och mathanteringen flyttas från köket och ut till avdelningarna, och sjukhuset måste anpassas. Då behöver vi mer personal vilket går tvärt emot sparkkraven som presenterades förra måndagen, säger Hans-Olov Hellström.

Publisert:

LÄS VIDARE