Våld kan ligga bakom sjukskrivning

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Claudio Bresciani/TT
"Vi vet att våldsutsatthet kan vara en dold orsak till sjukskrivning", säger Maria Rydbeck, överdirektör till Försäkringskassan. Arkivbild.

Försäkringskassan trappar upp arbetet med att upptäcka våldsutsatta personer vid sjukpenningärenden.

Samtidigt pågår en samlad satsning från flera myndigheter för att motverka våld i nära relationer.

– Vi vet att våldsutsatthet kan vara en dold orsak till sjukskrivning. Därför ser vi att arbetet med att identifiera, upptäcka och motverka våld i nära relationer är en viktig del i vår verksamhet, säger Maria Rydbeck, överdirektör till Försäkringskassan.

Tidigare har försäkringsutredare vid sjukpenningsärenden endast frågat personer om det förekommer våld när det funnits indikationer på det. Det ska nu göras rutinmässigt.

– Utredarna kommer att ställa frågor om våld löpande i alla kontakter, för de ärenden som vi har en utredning kring, säger Rydbeck.

Samarbete mot våld

Förändringen bygger på en gemensam handlingsplan som presenterades i maj, som gjordes utifrån en myndighetssamverkan som ska förbättra möjligheterna till att upptäcka våld i nära relationer. Samverkan bygger på ett regeringsuppdrag från 2018.

Förutom Försäkringskassan ingår Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten i samverkan.

– I handlingsplanen tog vi fram gemensamma utvecklingsområden för alla inblandade myndigheter. Men också specifika för varje myndighet, exempelvis de här nya frågerutinerna för Försäkringskassan, säger Maria Boustedt Hedvall, från Socialstyrelsen.

Förhoppningen är att de nya rutinerna leder till att Försäkringskassan upptäcker fler ärenden med personer som är utsatta för våld, säger Maria Rydbeck.

– När vi gör det löpande kommer vi troligtvis öka möjligheten att identifiera våldet, säger hon.

Informerar om sexuellt våld

Även hos Migrationsverket ska det förebyggande arbetet utvecklas. De leder en arbetsgrupp som ska förbättra informationen till människor som möter olika myndigheter.

Det handlar bland annat om att informera om lagar gällande våld och sexuella övergrepp. I en av skrivningarna står exempelvis: "Det är alltid den som har skadat dig som är ansvarig, och du kan aldrig straffas för att du har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. Detta gäller oavsett vilken relation man har till varandra."

– Vi har arbetat med detta tidigare, men nu gäller det att försöka hjälpa de andra myndigheterna med hur de kan jobba med sådan information, säger Eva-Katarina Ekermann, verksamhetsexpert på Migrationsverket.

Publicerad:

ARTIKELN HANDLAR OM