Dålig luft i Stockholm kom från Polen

Foto: AP
Koleldning i kraftverk i polska Konin.
NYHETER

Koleldning i Polen var orsaken till den dåliga luft som svepte över Stockholm i söndags. Det bekräftar nu en SLB-analys efter nya mätningar.

I helgen drabbades Stockholm av ovanligt höga luftföroreningar. Värdena var sämre än i den kinesiska huvudstaden Peking, ofta drabbad av svår smog. En annars vanlig förklaring brukar vara att många av de hälsofarliga partiklarna har sitt ursprung i vintertrafiken och slitage av vägbanor, däck och bromsar.

Men nya mätningar visar att större delen av den dåliga luften kom från koleldning i Polen, skriver SVT Nyheter.
– Nu är det fastlagt att gårdagens dåliga luft kom med en låg luftström nära marken och som hade sitt ursprung i Polen, säger Malin Täppefur, chef på SLB-analys som mäter luften i Stockholm.

Åsa Rasmussen, meteorolog på SVT, förklarar att Polens elkraft mestadels kommer från kol och i normala fall är dessa småpartiklar för tunga för att färdas långa sträckor. Men på grund av den höga partikelhalten och speciella väderförhållanden kunde föroreningarna förflyttas över Östersjön till Sverige.

På måndagen mättes däremot bättre luftvärden i Stockholmsregionen eftersom vindarna hade vänt och i stället kom från Nordatlanten och Brittiska öarna.

Stockholm stad arbetar för att partikelhalterna endast får överskrida 50 mikrogram per kubikmeter på totalt 35 dygn per år. I söndags mättes värdet till 105 mikrogram per kubikmeter. Men detta får ändå betraktas som ett undantagsfall, säger Malin Täppefur.

ARTIKELN HANDLAR OM