Nytt demokratikrav för vapenexport

Foto: Aijaz Rahi AP/TT
Försäljning av JAS Gripen gjorde Brasilien till den största exportdestinationen för svenskt krigsmateriel under 2016. Arkivbild.
NYHETER

Regeringen och allianspartierna vill begränsa exporten av krigsmaterial till diktaturer.

I dag presenteras lagrådsremissen som skärper kraven på de länder som vill köpa vapen av Sverige.

Regeringen är tillsammans med allianspartierna överens om att begränsa exporten av krigsmaterial till diktaturer. I dag presenterades de skärpta kraven för de länder som vill köpa vapen av Sverige.

– Det är en styrka för Sverige att vi har en bred politisk överenskommelse för att modernisera regelverket så att fler aspekter vägs in den helhetsbedömning som alltid ska göras. Förslaget innebär viktiga skärpningar när det gäller vapenexporten, samtidigt som vi säkrar de långsiktiga förutsättningarna för det svenska försvaret, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Lagrådsremissen innebär skärpta regler för att ge tillåtelse till vapenexport. Ett land som har demokratiska brister eller inte har respekt för mänskliga rättigheter ska kunna nekas tillstånd för export av krigsmaterial från Sverige.

Hårdare regler för följdleveranser

Kraven på följdleveranser skärps också, genom att färre produkter kommer att räknas som följdleveranser. På så sätt kan man bättre säkerställa att situationen i landet som köper vapen från Sverige inte försämrats.

Lagrådsremissen föreslår också stärkt tillsyn, sanktionsavgifter för överträdelser av regler samt en ökad öppenhet i frågor om krigsmaterielexport.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Remissen bygger till stor del på den parlamentariska utredningen av krigsmaterielexport (KEX) som gjordes 2015.

ARTIKELN HANDLAR OM

Regeringen