Färre patienter på sjukhus under pandemin

Av:  TT

Färre patienter fick vård på sjukhus under förra året, jämfört med året innan. Arkivbild.
Färre patienter fick vård på sjukhus under förra året, jämfört med året innan. Arkivbild.

Sex procent färre patienter lades in på sjukhus i Sverige under förra året, jämfört med året innan. Av dem som vårdades hade 30 500 covid-19, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Totalt gjordes 1 366 000 inskrivningar för sjukhusvård under 2020, en minskning med sex procent jämfört med 2019, då 1 444 000 inskrivningar gjordes.

”Att sjukhusinläggningarna i stort gick ned berodde troligtvis på att vissa undvek att söka vård på grund av pandemin”, säger Henrik Lysell, enhetschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Över sju av tio inläggningar, 994 000, orsakades av sjukdom. Samtliga sjukdomsgrupper minskade. Andningsorganens sjukdomar minskade mest, med 31 procent.

”Tänkbara orsaker till att det var färre patienter med andningsorganens sjukdomar kan vara de restriktioner vi haft i samhället under pandemin”, säger Henrik Lysell.

De 30 500 som lades in på sjukhus på grund av covid-19 ingår inte i den siffran. Av dem var drygt 17 500 män och knappt 13 000 var kvinnor.

52 procent av de som vårdades på sjukhus till följd av sjukdom var män. Främsta anledningen bland männen var hjärt- och kärlsjukdomar, med 69 000 patienter. Bland kvinnorna var symtomdiagnoser (exempelvis bröst- och buksmärtor) vanligast med 53 000 patienter.

139 000 inläggningar orsakades av skador och förgiftningar. 130 000 av graviditet och förlossning.

Publisert: