Regeringen vill täppa till lucka i LVU-lag

TT

Publicerad 2022-05-21

Socialminister Lena Hallengren (S) vill täppa till en lucka i lagen om vård av unga. Arkivbild.
Socialminister Lena Hallengren (S) vill täppa till en lucka i lagen om vård av unga. Arkivbild.

Föräldrar som försvinner med sina barn innan de delgetts beslut om att barnet ska omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU), begår inget brott. Nu vill regeringen ändra på det.

– Möjligheten för socialtjänsten att ta hand om och placera barn mot vårdnadshavares samtycke finns till för att skydda barnen från att fara illa. Om man då som vårdnadshavare i stället för bort barnen så är det lika illa oavsett om det sker före eller efter att beslutet verkställts, säger socialminister Lena Hallengren (S) till Dagens Nyheter.

Förändringen som hon och regeringen vill se framgår i en utredning som skickas på remiss på måndag och som föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. I utredningen finns bland annat förslag om att det ska bli straffbart att föra bort ett barn i syfte att undvika att barnet omhändertas. Det brott som skulle bli tillämpbart är egenmäktighet med barn.

Frågan aktualiserades efter DN:s granskning om att sju barn hållits avskärmade från samhället på en gård i Sverige. Ett av barnen, en tvåårig flicka, ska inte finnas i några myndighetsregister och saknar personnummer. Polisen ska ha besökt gården vid två tillfällen för att omhänderta barn enligt lagen om vård av unga. Vid det andra tillfället hade föräldrarna tagit med sig barnen och försvunnit från gården. Något som i dag alltså inte är brottsligt, då de inte delgivits domen om att den tvååriga flickan skulle omhändertas.

I utredningen finns också förslag om ett utvidgat utreseförbud för barn som kan misstänkas fara illa om de förs utomlands, exempelvis genom psykiskt och fysiskt våld, skriver DN.